Avslagen tredubblades – ISF vill ha mer stabil aktivitetsersättning

Avslagen på nya ansökningar om aktivitetsersättning för unga med funktionsnedsättning nästan tredubblades till ungefär 45 procent. Nu får Försäkringskassan och regeringen kritik för detta. Aktivitetsersättningen måste bli mer stabil, anser ISF.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, anser vidare att avslagsökningen är ett rättsäkerhetsproblem som kan skada förtroendet för socialförsäkringen.

Läs även om ISF:s nya rapport den 18 mars 2021: Hur har det gått för unga som fått avslag på aktivitetsersättning?

8000 färre får stöd

I takt med avslagen har antalet unga med aktivitetsersättning minskat kraftigt. År 2016 hade mer än 32 000 unga detta stöd, och 2019 hade antalet minskat till 24 000 unga.

Enlig ISF beror avslagsökningen på att Försäkringskassan börjat använda sina regler mer strikt än tidigare.

Regeringens inblandning

ISF påpekar också att regeringen ”över tid har betonat olika delar i sin styrning” och att detta har haft betydelse för Försäkringskassans handläggning.

Allt detta har drabbat tusentals unga personer med funktionsnedsättningar, och ISF slår ned på att det har lett till ”instabilitet och oförusebarhet”.

Skadar förtroendet

– När variationen i andelen avslag inte kan förstås genom förändrade regler är det svårt för unga som ansöker om aktivitetsersättning att förutse vad som krävs för att bli beviljade ersättningen. I förlängningen blir bristen på förutsebarhet ett rättssäkerhetsproblem, och det kan också skada allmänhetens förtroende för socialförsäkringen, säger Lisa Carlsson, projektledare på ISF, i ett pressmeddelande.