Bakläxa för kommun som avslog bostadsanpassning

Kommunen avslog en kvinnas ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tvättmaskin och torktumlare. Nu får kommunen bakläxa av Kammarrätten i Jönköping.

Hänvisade till gammalt rättsfall

Linköpings kommun hade motiverade sitt avslag på bidrag genom att hänvisa till ett rättsfall från 2010. Det rättsfallet bygger dock på en tidigare lag, som sedan dess ersatts av en ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

Till skillnad från det aktuella fallet handlade rättsfallet från 2010 dessutom om en lägenhet som hade tillgång till en gemensam tvättstuga.

Tvättmaskin är en grundläggande funktion

Att kunna tvätta är grundläggande för att en bostad ska vara ändamålsenlig, påpekar kammarrätten i mål nr 1230-22 den 1 augusti 2023. Maskinerna ska betraktas som en fast funktion för vilken bostadsbidrag kan lämnas.

Kammarrätten konstaterar att det i det aktuella målet saknas en gemensam tvättstuga. Den boende är hänvisad till de tvättmöjligheter som finns i den egna lägenheten. När maskiner för tvätt tillförs lägenheten av fastighetsägaren kan de inte tas med vid en flytt.

Därför finns, menar kammarrätten, en fysisk koppling till byggnaden att maskinerna måste betraktas som en fast funktion. Därmed är det också möjligt att få bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag för att göra bostad ändamålsenlig

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till dennes permanentbostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenliga för sökanden (se 3 § första stycket och 5 § lagen 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag).

I det aktuella fallet har kvinnan en funktionsnedsättning som gör att hon inte kan använda fastighetsägarens tvättmaskin och torktumlare som finns i lägenheten. Det finns inte heller något särskild tvättstuga i fastigheten.

Tidigare rättsfall

I ett tidigare rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, som grundade sig på den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, ansågs inte en tvättmaskin i en hyreslägenhet utgöra en fast funktion när det fanns en gemensam tvättstuga (se RÅ 2010 ref. 47 II).

LÄS ÄVEN: ”Bidragen till bostadsanpassning har kollapsat”