Bilstödskrisen växer – i sommar blir det ännu värre

Bilstödskrisen blir allt mer akut. På Hjultorget är känslorna upprörda över de växande problem som drabbat både enskilda användare och bilanpassningsföretag. Situationen hotar att bli allt värre. Nu ställs krav på att Lena Hallengren, ansvarig minister, agerar.

I sommar väntar dessutom en ny ekonomisk smäll för många som till följd av nya reglerna pressats att köpa onödigt stora bilar.

– Den nya straffskatten för koldioxidutsläpp innebär en kostnad på 20 000-25 000 kr per år under tre år och det är många som inte vet om detta ännu, säger Ingrid Bolin, verksamhetschef på Mobilitetscenter.

Debatt om bilstöd
Försäkringskassan tackade nej till att delta i bilstödssamtalet på Hjultorget. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Under Hjultorgets premiärdag, onsdagen den 23 maj, hölls ett panelsamtal om krisen för bilstödet och de nya regler som orsakat så mycket problem sedan de infördes i januari 2017.

Utgångspunkten var att politiker och myndigheter skulle ge besked om hur problemen skulle lösas.

Men alla som hoppades på en lösning blev besvikna.

Försäkringskassan ville inte delta i panelsamtalet med hänvisning till att bilstödskrisen är ”en fråga för lagstiftarna”. Trafikverket hade också avböjt att medverka på scenen.

Den enda politikern på plats var Mikael Dahlquist som sitter i riksdagens socialutskott för S.

På plats fanns Anders Gunnerius från ett bilanpassningsföretag. Hans bild var mörk:

– Alla bilanpassare har tappat 30-40 procent av uppdragen på ett år. Företag har slutat ersätta personal vid naturlig avgång, filialer stängs ned.

Debatt om bilstöd
– Anpassad bil har blivit en klassfråga, sa Roger Eriksson.

De nya bilstödsreglerna har i praktiken lett till att många utestängs från bilmarknaden. Den nya lagen har försvårat för just de personer som den skulle stödja – så är den bild man får när man talar med användare, experter och anpassare på Hjultorget.

Den som söker bilstöd hänvisas till stora, dyra bilar – för att dessa har lägst anpassningskostnad – oavsett om dessa egentligen är lämpliga fordon.

– Anpassad bil har blivit en klassfråga. De som tidigare kunde köpa en relativt billig bil och få hjälp med anpassningar har inga sådana möjligheter idag, säger Roger Eriksson som dragit igång ett upprop om förändrade bilstödsregler.

I skottgluggen för kritiken hamnar både Försäkringskassan och regeringen. Mikael Dahlqvist försvarade regeringen med att ”detta har inte alls varit ambitionen” och at ”det finns inga besparingskrav”. Han lovade också att ta upp frågan med socialdepartementet.

Ansvarigt statsråd Lena Hallengren (S) har dock redan frågan på sitt bord sedan hon tagit emot en uppvaktning i frågan.

Ingrid Bolin på Mobilitetscenter är en av de som hoppas att ministern gör något – snabbt.

– Hon måste formulera syftet med bilstödsreglerna och se till att bilstödet blir ändamålsenligt för användarna – inte bara se till lägsta anpassningskostnad. Försäkringskassan måste få riktlinjer från politikerna, de kommer inte att göra det på egen hand, säger Ingrid Bolin.

– Och så måste hon göra något åt effekterna för bonus/malus, straffskatten för koldioxidutsläpp, som blir en katastrof för många.

Debatt om bilstöd
Mikael Dahlqvist (S) lovade ta upp bilstödsfrågan med Lena Hallengren, ansvarig minister. Foto: Linnea Bengtsson.

Som chef för Mobilitetscenter har Ingrid Bolin sett allvarliga konsekvenser av de nya reglerna.

– Förr kunde man få stöd till anpassning av mindre bilar men nu hänvisas man till ”färdtjänstfordon” i en helt annan prisklass. Det drabbar inte minst många barnfamiljer – och de har utgjort 42 procent av de som får bilstöd.

– Det är väldigt lite fokus på användarna och deras ekonomi. Försäkringskassan säger bara att de inte tar hänsyn till vare sig privatekonomi eller miljö.

Alla är överens om att det är bråttom att rätta till reglerna. Bilanpassarbranschen hotas av undergång om inte regeringen agerar. Den hårdare konkurrens som politikerna hoppades på kan bli det motsatta.

Samtidigt betonar Ingrid Bolin att det inte är en återgång till de gamla reglerna som behövs. De var inte heller bra.

– Många som behöver bilstöd står utanför både de gamla och nya reglerna, säger hon.

Läs även

Kraftig nedgång för beviljade bilstöd förra året ”Branschen riskerar att slås ut”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.