Bister kritik: Utmaningar skjuts på framtiden | HejaOlika

Bister kritik: Utmaningar skjuts på framtiden

Stig Nyman.

Stig Nyman.

Nya funktionhinderspolitiken väcker irritation över brist på åtgärder

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

– Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden. Det säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, i en bister kommentar till regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik.

Handikappförbunden kritiserar hårt att Sverige fortfarande saknar en handlingsplan för att åtgärda FNs kritik när det gäller Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen från 2014.
– Utvecklingen går för långsamt, hur länge ska vi vänta på konkreta reformer? säger Stig Nyman.

Samtidigt är det just FN:s funktionsrättskonvention som den nya svenska funktionshinderspolitiken ska utgå från, enligt Åsa Regnérs presentation idag.
– Det är på tiden att man nu uttalar att all politik ska ha utgångspunkten i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kommenterar Stig Nyman.
– Frågan är om regeringen förstår vidden av vad målet innebär. Att utgå ifrån konventionen kräver att funktionsrättsperspektivet slår igenom hos alla statsråd och på alla andra nivåer i samhället. Det krävs en genomgripande omställning mot universell utformning.

Stig Nyman uppmanar regeringen att ”involvera funktionsrättsrörelsen i framtagandet av en åtgärdsplan så att vi inom en snar framtid får se en förändring”.

Fler kommentarer till regeringens förslag om funktionshinderspolitik från Twitter:

Publicerad:
2017-05-15

Av: Redaktionen

Nyckelord:


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content