Bister kritik: Utmaningar skjuts på framtiden

– Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden. Det säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, i en bister kommentar till regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik.

Handikappförbunden kritiserar hårt att Sverige fortfarande saknar en handlingsplan för att åtgärda FNs kritik när det gäller Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen från 2014.
– Utvecklingen går för långsamt, hur länge ska vi vänta på konkreta reformer? säger Stig Nyman.

Samtidigt är det just FN:s funktionsrättskonvention som den nya svenska funktionshinderspolitiken ska utgå från, enligt Åsa Regnérs presentation idag.
– Det är på tiden att man nu uttalar att all politik ska ha utgångspunkten i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kommenterar Stig Nyman.
– Frågan är om regeringen förstår vidden av vad målet innebär. Att utgå ifrån konventionen kräver att funktionsrättsperspektivet slår igenom hos alla statsråd och på alla andra nivåer i samhället. Det krävs en genomgripande omställning mot universell utformning.

Stig Nyman uppmanar regeringen att ”involvera funktionsrättsrörelsen i framtagandet av en åtgärdsplan så att vi inom en snar framtid får se en förändring”.

Fler kommentarer till regeringens förslag om funktionshinderspolitik från Twitter: