BO: Stoppa felaktig tvångsvård av barn

Barnombudsmannen slår larm om utbredd tvångsvård för barn med pyskisk ohälsa.
Tvångsvård används i större utsträckning än vad som är känt, hävdar BO.
Dessutom kräver BO, som är en statlig myndighet, att lagen ändras så att det blir förbjudet att tvångsvårda barn tillsammans med vuxna.

BO har upptäckt att tvångsåtgärder som fastspänning långtifrån alltid rapporteras till Socialstyrelsen, vilket är det krav.

Denna underrapportering leder, enligt BO, till att beslutfattare får en felaktig bild av hur utbredd användningen av tvångsåtgärder mot barn är.

– Enbart i vårt urval kan vi räkna till fler bältningar på ett halvår än vad som finns rapporterat till Socialstyrelsens patientregister på ett helt år. Vi kan också konstatera att dokumentationen ibland är mycket bristfällig trots att det handlar om långtgående tvångsåtgärder riktade mot barn, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

I rapporten skriver BO vidare att bristerna i inrapportering och i dokumentation är helt oacceptabla:

”Det är uppenbart att Socialstyrelsens föreskrifter inte är tillräckliga. Kravet på dokumentation och inrapportering av tvångsåtgärder måste förtydligas i lag för att skapa likvärdighet. En tydligare lagreglering skulle markera hur viktigt det är att tvångsåtgärder dokumenteras och inrapporteras. Rapporteringsskyldigheten måste kopplas till sanktioner.”

Barnombudsmannen är också kritisk till lagstiftningen om tvångsvård i psykiatrin. Lagen saknar ett barnrättsperspektiv och skiljer inte på barn och vuxna.
”Barn ska inte få vårdas tillsammans med vuxna, något som nu kan ske i den slutna vuxenpsykiatrin eller i den rättspsykiatriska vården”, skriver BO.

BO efterlyser följande förbättringar när det gäller tvångsvård:
* Alla beslut om tvångsåtgärder ska gå att överklaga och barn måste få anpassad information om sina rättigheter.
* Tillsynsmyndigheten ska prata enskilt med barn och vara tillgänglig för barn.
* Det bör också inrättas ett oberoende barnombud som ska vara en självständig instans dit barn som tvångsvårdas kan vända sig med frågor och eventuella klagomål.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *