”Coronakrisen fick samhället att glömma människors lika värde”

Personer med intellektuella funktionsnedsättning är extra hårt drabbade av coronakrisen. Men trots det är de osynliga i debatten.
– Människors lika värde och rätt till självbestämmande har åsidosatts. Situationen för de som redan är utsatta har förvärrats, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Nu kräver FUB att Coronakommissionen, som utvärderar krisåtgärder, i sin granskning av kriser ska prioritera frågor som gäller barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Skrämmande signaler från vården

FUB:s rapport beskriver skrämmande signaler från gode män, personal och anhöriga om att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte får vård.

Enligt FUB förekommer det till exempel om att vårdplaner skrivs gemensamt för flera personer på samma LSS-boende, och vårdplaner där det anges att sjukhusvård ska uteslutas vid covid-19-symptom.

FUB beskriver också att sjukhusläkare har ringt upp och frågat ”Ska vi sätta in livsuppehållande åtgärder?” utifrån att personen hade funktionsnedsättning och personlig assistans.

Isolering och otrygghet

Åtta månader av coronakris har lett till ökad isolering, ohälsa, otrygghet, ojämlik vård och bristande skolgång.
En del konsekvenser får långsiktiga effekter vars omfattning vi inte kan förutse idag, menar FUB.

De anhöriga, som blivit allt viktigare för att ge stöd, får dessutom ofta inge statlig riskgruppsersättning eller smittbärarpenning. Det är bara vissa grupper som kan få ersättning för utebliven inkomst.

Julia Henriksson. Foto: Linnea Bengtsson
Julia Henriksson. Foto: Linnea Bengtsson.

Boende drabbas av besöksförbud

Många som bor i LSS-bostäder har drabbats hårt. Inte bara för att kommunerna har haft stora brister i krisberedskapen. Enligt FUB har kommuner haft ”oförmåga och/eller ovilja att ge ett bra stöd till de boende under pandemin.

– Vi har sett hur kommunerna fattat beslut som strider mot lagen, till exempel införande av besöksförbud i gruppbostäder, säger Julia Henriksson, förbundsjurist på Riksförbundet FUB.

Besöksförbud på LSS-boenden har förekommit trots tydliga besked från Socialstyrelsen om att det är förbjudet att ”mot den enskildes vilja begränsa besök från anhöriga och vänner”.

När stödet brister får de anhöriga ofta ta hand om problemen, men enligt FUB upplever många anhöriga ”en total avsaknad” av information om smittläget i LSS-bostaden.

Digitala möten stoppas

Bristen på internetuppkoppling och digitala verktyg har också drabbat personer med intellektuell funktionsnedsättning mycket hårt. Det har ofta varit omöjligt att använda digitala möten för att lindra effekten av pandemin.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver