David Lega: Skrota inte fritt val av hjälpmedel

DEBATT. Många människor med funktionsnedsättning kan själva bäst bedöma vilka hjälpmedel de behöver. Trots det slår en ny statlig utredning fast att modellen med fritt val av hjälpmedel inte bör spridas mer i landet. Det är en oacceptabel omyndigförklaring av många funktionsnedsatta som innebär att besluten ska fortsätta att fattas över deras huvuden.

Utredningen föreslår visserligen åtgärder för att bredda och modernisera det utbud av hjälpmedel som finns idag. Det är ett steg i rätt riktning i de regioner/landsting och kommuner där det saknas fritt val – men det är långt ifrån tillräckligt.

Ett begränsat antal lösningar kan omöjligt passa alla. Valfriheten måste öka på allvar så att fler människor kan välja de hjälpmedel som passar dem bäst.

Jag själv föddes med en funktionsnedsättning och har alltid haft behov av hjälpmedel. Jag hävdar att jag med min erfarenhet och kunskap vet bäst själv vilka hjälpmedel jag behöver och vad som underlättar livet för mig. Dessutom vill jag att de ska vara snygga och passa både min personlighet och smak. Men den här frågan handlar inte om mig eller om den begränsade gruppen funktionsnedsatta som har råd att köpa hjälpmedel utanför basutbudet. Frågan är mycket större än så.

Arbetslösheten bland funktionsnedsatta är hög och det är långt ifrån alla som har ekonomi att göra egna inköp. Det är dessa människor som drabbas av motståndet att de inte ska få välja hjälpmedel själva. Hjälpmedel som många gånger fungerar som en förlängning av deras kroppar. Det är en orättvisa som jag önskar att alla partier tog på allvar.

För en tid sedan presenterade Socialstyrelsen en rapport som riktade skarp kritik mot fritt val av hjälpmedel. Modellen kritiseras för att det är få som använder sig av fritt val, och att den inte lett till att fler aktörer att välja mellan. Kort och gott: valfriheten har inte ökat.

En rimlig slutsats är att bättre information gör att fler skulle använda fritt val

Men i samma rapport slår Socialstyrelsen fast att det är få som känner till fritt val av hjälpmedel – något som enligt myndigheten beror på bristande information.

En rimlig slutsats är därför att ett bättre informationsarbete skulle innebära att fler skulle använda sig av fritt val. Då skulle vi även se fler aktörer på marknaden och en större valfrihet för funktionsnedsatta.

Det är upprörande att ta del av de exempel där några enstaka aktörer har sålt dyra hjälpmedel från sitt eget sortiment, trots att det har funnits andra billigare alternativ. Det är uppenbart att vi behöver en ny lagstiftning som slår fast rätten att få saklig och oberoende information när man ska välja hjälpmedel. Det ska vara nolltolerans mot vilseledning.

Men brister som kan åtgärdas får inte bli en ursäkt att skrota fritt val av hjälpmedel. Så brukar vi inte tänka i andra frågor, så varför ska vi göra det nu? Istället måste vi göra allt vi kan för att utveckla modellen och lösa de utmaningar som vi möter längs vägen. Annars sviker vi de människor som drabbas när rätten till valfrihet tas bort.

Att själv få välja innebär ett steg mot att människor med behov av hjälpmedel har rätt att styra över sin egen vardag – precis som alla andra. Ett hjälpmedel som man själv har varit med att välja kan även komplettera en personlighet, istället för att uppleva att man avviker, vilket riskerar bli fallet med tilldelat hjälpmedel.

Det är värt att kämpa för.

David Lega (KD)
Oppositionsråd Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *