De gör FN-konventionen begriplig

Nu är den lanserad – den nya webbplatsen funktionsrätts-guiden. Därmed blir det enklare att stoppa kränkningar av FN:s funktionsrättskonvention.

Guiden ingår i projektet ”Från snack till verkstad” som drivs av Funktionsrätt Sverige.

Projektledare Lars Lindberg har skapat guiden tillsammans med juristen Andrea Bondesson och kommunikationsansvarige Tor Gustafsson.

– Guiden ska vara en lättillgänglig ingång till konventionen, men den har också en fördjupad analys av hur konventionen ska tolkas och tillämpas, säger de.

Föräldrakraft bad dem berätta lite mer om vad guiden går ut på.

Foto.
Andrea Bondesson, Lars Lindberg och Tor Gustafsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Vad är viktigaste ni vill uppnå?

– Guiden ska vara ett stöd för enskilda, jurister och rättsombud. en visar hur de kan argumentera, med stöd av konventionen, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är inte svensk lag men man kan ändå argumentera för att domstolar och myndigheter ska ta hänsyn till den.

– Guiden lyfter även handläggningsregler hos myndigheter och hur en process i en förvaltningsdomstol går till, vad som krävs av den enskilde och vad denne har rätt till.

– Målet är att enskilda ska få sina rättigheter tillgodosedda och att enskilda personer och de som arbetar rättsligt ska bli medvetna om vad konventionen faktiskt kräver. Det stärker konventionen i svensk rättstillämpning.

Är det möjligt att få hjälp personligen? 

– Vi kommer att komplettera guiden med ett utbildningsmaterial. En konventionsskola och en instruktion för hur man kan använda guiden kommer att finnas tillgänglig via Funktionsrätt Sveriges webb. Däremot har vi i projektet inte någon möjlighet att praktiskt hjälpa enskilda.

– I guiden går vi igenom hur det ser ut med möjligheterna att få ekonomiskt stöd för juridisk hjälp. De är begränsade för mål i förvaltningsdomstol. Undantag gäller för tvångsvårdsmål där det många gånger finns rätt till ett biträde. Rättskyddet i hemförsäkringar täcker vanligen inte heller mål i förvaltningsdomstol. Rättshjälp kan i vissa begränsade fall fås, vilket vi går igenom i guiden.

Hur får man enklast koll på om det är meningsfullt att ta strid?

– Vi betonar i guiden att domstolarna inte kan använda Funktionsrättskonventionen direkt för att ge dig rätt. Istället är det genom den svenska lagstiftningen du kan argumentera för att du ska få det du vill.

– Under avsnittet ”Hit kan du vända dig” i guiden har vi länkar till de viktigaste svenska lagarna inom sakområden som utbildning, personligt stöd, sjukvård och arbetsliv. Under detta avsnitt hänvisar vi även till olika myndigheter.

– I avsnittet ”Argumentera utifrån konventionen” har vi samlat information och tips om hur du kan argumentera när du överklagar.

Hur har ni jobbat för att bygga upp guiden?

– Det har varit ett viktigt mål för oss att webbplatsen är lättnavigerad och begriplig. Det kommer vi att arbeta vidare med och vi gör även en lättläst guide.

– Det har varit viktigt att bygga upp en ganska omfattande genomgång, artikel för artikel, av konventionens alla rättighetsartiklar, med artikeltexter, analyser och länkar till andra nyttiga webbresurser. Den finns med i den här guiden, men kommer även att finnas med i den verktygslåda för funktionshinderrörelsen som vi lanserar under våren.

Ni gör även en barnrättsguide – vad kan ni berätta om den?

– Den vänder sig till föräldrar till barn med funktionsnedsättning och kommer att beskriva vart man kan vända sig om barnet inte får sina rättigheter tillgodosedda. Vi kommer även att ge råd om hur man kan argumentera utifrån internationell rätt för att stärka barnets rättigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *