De gör första kartläggningen av hälsa och idrott för barn med Downs syndrom

Hur är det att vara barn och leva med Downs syndrom? För första gången i modern tid görs nu en nationell kartläggning av dessa utsatta barns vardag och hälsa.

– Fysik aktivitet är särskilt viktigt för dessa barn, som vi redan på förhand vet löper stor risk att tidigt bli överviktiga och välja stillasittande sysselsättningar, säger  Gerth Hedov som tillsammans med Ann-Christin Sollerhed arbetar med studien.

De är just nu i full gång med att samla in enkätsvar från barn i åldern 8-18 år från hela landet.
Gerth Hedov och Ann-Christin Sollerhed är undersitetslektorer vid Högskolan Kristianstad. Forskningen finansieras med medel från Centrum för idrottsforskning.

– Vi undersöker deras dagliga aktivitetsvanor – allt från promenader till idrottsaktiviteter. Sedan frågar vi även efter deras allmänna levnadsvanor. Hur mycket sitter de stilla och hur ser deras familjesituation ut? Har de små- eller storasyskon? säger Ann-Christin Sollerhed.

Forskarna försöker också fånga föräldrarnas attityd till fysisk aktivitet. Är det en aktiv familj är det lättare att barnen med Downs syndrom också blir aktiva.

Studien utgår även från Riksidrottsförbundets policydokument som deklarerar att Sverige ska vara ett bra land att idrotta i för alla barn, oavsett funktionsnedsättning eller inte.
– Lever vi upp till detta? Är Sverige ett bra land att idrotta i för ALLA barn? Det vill vi också ha svar på i forskningsstudien, säger Ann-Christin Sollerhed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *