De sätter fart på IT-stöden inom kommunal omsorg

”Så här gjorde vi.” Jordnära seminarier om hur man inför it-baserade stöd inom kommunal omsorg och socialtjänst gjorde MVT2015 till en succé.
Resultatet väntas bli att många av landets kommuner nu ökar farten på införandet av ny teknik.

Mats Rundkvist och Maria Gill från Västerås stad var nyckelpersonerna bakom innehållet på denna första nationella mötesplats för kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa.

Dagen efter MVT2015, som ägde rum på Kistamässan den 21-22 januari 2015, fick Dagens Omsorg ett samtal med Mats Rundkvist för att sammanfatta erfarenheterna från konferensen:

– Vi är jättenöjda med gensvaret, att så många från kommun-Sverige kom och berättade vad man gör, utbytte erfarenheter och lärde sig nytt. Vi hade inte vågat hoppas på att det skulle komma personer från mer än 110 olika kommuner. Det visar att intresset för välfärdsteknologi verkligen har landat runt om i kommunerna.

– Det handlar om att lära sig kombinera teknisk stöd med de tjänster som socialtjänsten erbjuder, vi vill bli bättre på att ge våra tjänster med hjälp av tekniskt stöd.
 

”En styrka att vara smal och angelägen”

– Det är en styrka att konferensen är ganska smal. Det är viktigt att den inte handlar om personalens verksamhetssystem och rena sjukvårdslösningar, utan istället fokuserar på individnära teknik i människors hem och inom kommunal omsorg. Många tyckte det var kul att det nästan bara handlade om detta. Det var lyckat att det blev så vardagsnära och angeläget för deltagarna.

– Det fanns inte så många brukare och anhöriga bland besökarna. Vi övervägde att erbjuda kraftigt subventionerade biljetter för intresseorganisationers medlemmar, men valde till slut att inte göra det. För oss var det viktigt att engagera de personer som verkligen själva är brukare av välfärdsteknologi. Det är ofta sköra människor.

– Det fanns en farhåga att besökarna skulle domineras av professionella ombud från organisationerna och pigga pensionärer. Vi får helt olika svar om vi pratar med självständiga, aktiva brukare och brukare som verkligen är BEROENDE av våra tjänster. Vi såg en stor utmaning i att lyckas locka hit ”rätt” brukare. Däremot fanns det både brukare och anhöriga bland talarna.

– En förklaring till att så många kommuner valde att sända en, två, fem och ibland 20 medarbetare till MVT2015 tror jag var det intressant programmet med 120 talare. Innehåll hade bra timing ur kommunernas perspektiv och behov av kunskap. Det finns ett behov av att lära sig av andra, om allt från juridik och it-säkerhet till arbetsmetoder och utbildning. En del seminarier blev fullsatta och alla kunde inte komma in. Ett enda av totalt 60 seminarier blev inställt. Utställningsytan var inte så stor men vi hade väldigt ”rätt” utställare.

– Välfärdsteknologi handlar om mycket mer än äldreomsorg. På MVT2015 hade vi fyra spår, nämligen äldreomsorg, hemsjukvård, yngre personer med funktionsnedsättning samt individ och familj. Hittills har det gjorts mest inom äldreomsorgen och statliga satsningar har ofta identifierat ökningen av antalet äldre som den största utmaningen. Men alla fyra områdena är viktiga och personligen har jag nu fått ett uppdrag att vara strateg för alla fyra områden i Västerås stad – hela den kommunala socialtjänsten.

– Inför nästa års konferens, MVT2016 den 3-4 februari 2016, planerar Västerås stad åter att vara en av arrangörerna, liksom i år i samarbete med Kistamässan, Vinnova och SKL. Nu ska vi utvärdera årets konferens och fundera över vilka vi bör samverka med och vad vi ska göra mer av.

– Jag tror att nästa års konferens kommer att bli ännu mer spännande och vi kan säkert växa till 1000 konferensdeltagare jämfört med 770 i år. Men vi vill inte att MVT ska växa alltför mycket, det finns en styrka i att ha ett lagom format.
 

”I framtiden måste det handla mer om samverkan”

– Ett tema jag vill se i framtiden är ”så har vi samverkat” – inom kommuner, mellan kommuner och med leverantörer. Det skulle kunna vara rubriken på flera seminarier. Vi har 290 kommuner som inte får uppfinna hjulet var för sig. Vi får ingen fungerande marknad om vi ställer olika krav från varje kommun. Istället ska tekniken användas för att öppna nya möjligheter till samverkan.

– Om man startar en anhörigrådgivning på nätet kan den bli tillgänglig över hela landet. Ny teknik känner inte gränserna som fysisk verksamhet – och då måste vi satsa på smarta tjänster som gör det möjligt att samverka.

– Det finns ett stort behov av bättre infrastruktur och mer öppenhet, för att alla bra funktioner ska kunna fungera tillsammans. I år hade vi ett par seminarier som diskuterade detta, bland annat med Lars Törnblom från SKL och Mikael Johansson från Inera som tillsammans med SKL driver på för ökad interoperabilitet. Brister i öppenheten är idag ett stort hinder för att anamma nya tekniska stöd. Vi måste samverka mer, höja kompetensen och ställa krav på leverantörerna: se till att grejerna fungerar tillsammans och lås inte in oss hos en leverantör.

– Jag tror att MVT2015 får stor betydelse för utvecklingen under hela året. De kommuner som skickade stora delegationer till konferensen gjorde det för att de redan har beslutat att utveckla verksamheten – och i dessa kommuner kan det hända mycket i år. Många andra kommuner var här för att framtidsspana – och nästa gång hoppas jag att de kommer hit med hela team, för att på allvar sätta fart på utvecklingen.
 

”Vi kunde ha blivit konkurrenter men valde att samarbeta”

– Idén om konferensen föddes på två håll. Vi i Västerås stad hade gjort endagskonferenser om vad vi själva gjort inom välfärdsteknologi, men kände att det inte räckte. Vi ville göra en större arena för ömsesidigt utbyte och när vi kontaktade SKL och Vinnova möttes vi av entusiasm för idén. Under hösten 2012 kontaktades vi av Björn Wengse på Artexis som driver Kistamässan som hade liknande planer på att starta en konferens. Mässan hade också pratat med SKL och Vinnova, men med andra personer.

– Plötsligt hade vi ett läge där det kunde bli två konferenser. Vi insåg att det vore korkat att konkurrera och naturligtvis ville vi göra en konferens tillsammans. Lösningen blev att Artexis är teknisk arrangör och står för den ekonomiska risken och vinsten, medan vi andra har gått in med vår kunskap och våra resurser för att skapa ett bra innehåll, säger Mats Rundkvist.

     

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *