Den hårda kritiken stoppar LSS-ändringen i sista minuten

Lagändringen om assistans för andning och sondmatning skjuts upp. Orsaken är den hårda kritiken. Många anser att förslaget till lagändring, som skulle införas 1 juli, inte var tillräckligt.

Regeringens plan var att lagändringen skulle börja gälla den 1 juli, men så blir nu inte fallet.

Det är också osäkert om en proposition blir klar före riksdagens sommaruppehåll.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen och dess samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna inte lyckades presenterade ett bättre lagförslag inför remissrundan. Vi kristdemokrater, men framför allt flera jurister ifrån funktionshinderrörelsen, var direkt ute och kritiserade kryphål som fanns i lagförslaget. Regeringen borde därför varit bättre förberedd på att agera direkt när remissrundan var avslutad i mitten av april, säger Pia Steensland (KD) till HejaOlika.

– Situationen akut. Personer med omfattande funktionsnedsättning får nu betala priset för regeringens senfärdighet. De måste nu vänta ännu längre på den hjälp de behöver för att andas och att få i sig näring via sondmatning.

Pia Steensland kritiserar även socialminister Lena Hallengren för bristande svar i riksdagens frågestund den 2 maj.

– Det är djupt beklagligt att socialministern inte kunde ge mig besked om när lagen kommer vara på plats. Effekten av regeringens politik är omänsklig. Nu krävs det krafttag för hjälpa de många människor som behöver assistans, säger Pia Steensland.

Under riksdagens frågestund sa socialminister Lena Hallengren att regeringen nu ska titta på remissinstansernas kritik.

– Vi lämnar inte in propositionen förrän vi känner att vi har en proposition som är tillräckligt bra för att kunna lösa problemen, sa Hallengren.

Socialministern beklagade att den personliga assistansen hamnat i en ”väldigt bekymmersam” situation.

– Vi tar kritiken mot den tänkta propositionen om andning och sondmatning på stort allvar, och återkommer så snart vi har besked om hur vi ska hantera situationen.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *