Denna folkhälsosatsning måste bli nationell!

Om smittskyddet ska fungera krävs en inkluderande folkhälsa. Pilotprojektet Healthy Athletes visar hur man kan göra, skriver Åsa Llinare Norlin, Eva Flygare Wallén och Jenny Bergvall.

DEBATTARTIKEL. Under pågående Covid-19-pandemi har landets smittskyddsexperter fokuserat på gruppen äldre. Det finns goda medicinska skäl till den prioriteringen. Men för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar för den svenska sjukvården och för att skapa en mer inkluderande folkhälsa är det också viktigt att vi tar in andra potentiella riskgrupper. Även de som är svårare att definiera och svårare att nå. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning kan räknas som en riskgrupp vid insjuknande i Covid-19, betydligt tidigare än vid 70 år.

Pilotprojekt i Region Jämtland Härjedalen

Svenska Parasportförbundet driver tillsammans med Mittuniversi­te­tet och kommunerna i Region Jämt­land Härjedalen ett pilotprojekt i syfte att långsiktigt stärka folkhälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en stor och viktig samhällsutmaning riktad mot en målgrupp som ofta glöms bort och som därför också drabbas av en onödig ohälsa som inte beror på funktionsnedsättningen i sig, utan på svårigheter att förstå och göra sig förstådd och på brister i omvärldens förståelse och bemötande.

Två viktiga argument

Två aspekter gör det viktigt med särskilda insatser för den här målgruppen. Den onödiga ohälsan leder till andra sjukdomar, vilket i sig innebär ökad sårbarhet för olika typer av smittor. En folkhälsosatsning bidrar därför till att minska storleken på en potentiell riskgrupp. Ett effektivt smittskydd förutsätter att vi når alla grupper i samhället och hälsoupplysningen måste även ur ett smittskyddsperspektiv anpassas bättre för att nå personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Så funkar Healthy Athletes

En stor del av den här folkhälsosatsningen handlar om att ge målgruppen kunskap och egna verktyg för att själva förbättra sin hälsa. Ett av många inslag är Healthy Athletes. En modell utformad utifrån målgruppens behov, och en kombination av hälsotester och hälsocoachning. Minst lika viktigt som att få reda på hur den egna hälsan kan bli bättre, på ett sätt som du kan förstå, är att få tips och råd på vad du själv kan göra för att må bättre.

Dubbla hälsovinster

Healthy Athletes ger dubbla hälsovinster på sikt. Inte bara för de personer som blir testade, utan lika mycket för de som genomför tester och rådgivning. När Healthy Athletes nyligen genomfördes för första gången i Sverige blev det mycket väl mottaget. Över 250 personer gick igenom hälsotester utförda av över 90 specialistvolontärer från hela landet. En enorm fortbildningsinsats för proffs inom svensk hälso- och sjukvård.

En av de sju teststationerna kallas Health Promotion. Där tittar man på allt från näringslära och kostrådgivning till tobak och solskydd. Och på handhygien.

Att deltagarna redan en dryg månad före resten av samhället aktivt tränade på att tvätta sina händer, säger en del om hur vi nå potentiella riskgrupper och hur vi kan ge alla verktyg för att själva ta ansvar för sin hälsa.

Satsningen måste bli nationell

Folkhälsosatsningen i Jämtland Härjedalen måste lyftas till en nationell nivå. Erfarenheterna från det strategiska smittskyddsarbetet nu under Covid-19 pandemin stärker argumenten för en sån satsning. Framgångsrikt smittskydd förutsätter en inkluderande folkhälsa.

Åsa Llinare Norlin
Ordförande Svenska Parasportförbundet

Eva Flygare Wallén
med dr, Karolinska Institutet

Jenny Bergvall
Clinical Director, Health Promotion, Healthy Athletes Sweden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *