Deras egna ord: Därför vann vi ”Bästa LSS-kommun”

I tisdags, den 21 november 2017, samlades finalisterna i spänd väntan på att juryn för ”Bästa LSS-kommun” skulle avslöja sitt val av vinnare. Segern togs hem av Hudiksvall, följt av Gävle och Uppsala. Här berättar de tre vinnarna om bakgrunden till framgångarna.

 

Hudiksvalls kommun – förstapristagare i Bästa LSS-kommun 2017

Foto.
Lotta Palmborg är verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning i Hudiksvall. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Lotta Palmborg:

Nu får vi skörda frukterna av ett långsiktigt värdegrundsarbete som vi jobbat med ända sedan 2010.

Det har handlat om att ta fram gemensamma visioner, verksamhetsidé, mål och inte minst de viktiga värdegrundsorden, som alla som jobbar hos oss känner väl till.

De orden är inkluderande, pålitliga, framåtanda och utveckling.

Vårt arbete genomsyras av värdegrunden där fokus alltid är på de personer som vår verksamhet finns till för. Vi tillsammans skapar de bästa förutsättningar för ett gott och värdigt liv.

De som är med mig här idag på prisutdelningen för Bästa LSS-kommun representerar verksamheter som vi är väldigt stolta över.

Man kan inte vara bra på allting, men vårt ledord är att  bli ”bäst på att bli bättre”, och det kan varje verksamhet – bli lite bättre.

De flesta av våra boenden är självstyrande enheter, så kallade intraprenader. Det innebär att de har stort mått av delaktighet och ansvar och skapar stort engagemang bland brukare och medarbetare för att utveckla just sitt boende på bästa sätt för den grupp som bor just där.

Med mig här idag är också representanter för dagliga verksamheter. Vi är alla stolta över de mer än 20 dagliga verksamheter vi bedriver, där man också har bonusinsatser som musik, rörelse och sinnesstimulering. Det är väldigt spännande.

Vi är också stolta över vår kommunassistans, som också är här idag. Vårt mål är att ha 40-45 procent av marknaden och nu ligger vi på 42 procent så vi känner oss väldigt nöjda. Vi märker att fler och fler väljer kommunassistans, och det beror på att verksamheten har ett gott rykte och stolta medledare.

Det finns mycket jag är stolt över och jag är otroligt glad över att våra drygt 400 medledare känner att vi är värda det här priset.

När man tänker på Hudiksvall kanske man först tänker på Glada Hudik-teatern. Den har ju funnits i 21 år och är känd över hela världen. Det är vi också stolta över. Nu har Glada Hudik-teatern tillsammans med Arvsfonden startat ett friskvårdsprojekt som slagit igenom otroligt väl. Både de som är med i teatern och andra får hjälp och stöd att träna och leva ett sunt liv – och vi har sett fantastiska resultat.

Mycket pågår – tack vara alla stolta  och duktiga medledare, som dessutom går med glädje till jobbet.

Lotta Palmborg är verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning inom Hudiksvalls kommun

 

 

Foto.
Ann-Helen Dahlqvist är chef för enheten för daglig verksamhet i Gävle kommun. Foto: Linnea Bengtsson.

Gävle kommun – andrapristagare

Ann-Helen Dahlqvist:

Att komma till final i ”Bästa LSS-kommun 2017” känns som en bekräftelse på framgångarna med delaktighet och stora valmöjligheter för våra målgrupper inom daglig verksamhet som vi arbetat med sedan 1995.

Vår enhet för daglig verksamhet, EDV, har utvecklat tydliga rutiner och skapat många lätt-lästa dokument som ökat både inflytandet och tryggheten för den enskilde. Brukarundersökningar och samtalsslingor enligt Delaktighetsmodellen genomförs sedan ett par år tillbaka.

Det finns naturligtvis alltid saker att förbättra vilket också diskuteras både i referensgruppen, med deltagare från de dagliga verksamheterna, och i den fackliga samverkansgruppen.

Samtliga handledare i enheten har genomgått den veckolånga utbildningen i Pedagogiskt Arbetssätt, PA, och nu satsar vi under en tvåårsperiod på en 4-stegsutbildning för alla berörda i Pedagogiskt Förhållnings och Arbetssätt, PFA.

Vi har sedan 2012 också satsat på att bredda kompetensen hos handledarna vilket innebär att idag 30 procent av medarbetarna idag har en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning, vilket gör avtryck i verksamheten.

Under åren sedan kommunaliseringen på 90-talet har vi känt ett stort förtroende från både politiker och förvaltningsledning. Det har gjort oss flexibla att kunna anpassa verksamheten utifrån de personer vi är till för och utifrån rådande lagstiftning.

Våra ledord i enheten är ”EDV gör avtryck” och det sprider vi med stolthet!!

Ann-Helen Dahlqvist är chef för Gävle kommuns enhet för daglig verksamhet

 

Uppsala kommun – tredjepristagare

Eva Christiernin:

Vi i kommunerna är den yttersta garanten för att personer med LSS-beslut ska kunna leva ett fritt och oberoende liv som alla andra. Det är genom våra insatser som detta ska förverkligas. Vi vill så väl, att vi ibland tror att allt blir bra, om vi bara får styra upp saker och ting runt den personen har ett LSS-beslut. Samtidigt som det faktiskt är den personen som är experten: experten på sitt eget liv.

I Uppsala har vi offensivt satsat på egenmakt och inflytande på alla nivåer. I mångt och mycket handlar det om infrastruktur:

* Uppsalas kommunövergripande program för delaktighet har vi bokstavligt talat skrivit gemensamt, ord för ord, i ett intimt samarbete mellan funkisrörelsen och politiken.

* I LSS-rådet möts politik, tjänstepersoner, anhöriga och personer med LSS-beslut. Rådet har möjlighet att skicka förslag till beslut direkt till omsorgsnämnden, och nämnden kan i sin tur delegera beslut till rådet. Inför nämndbeslut som rör LSS fungerar rådet också som en remissinstans. Vi har diskuterat avtal, utformat utbildningar och mycket mer.

* Ett två års långt samverkansarbete mellan politik och funkisrörelsen kring biståndsbedömning har mynnat ut till att en arena för samråd kopplas direkt till individutskottet.

* Vi ställer krav på brukarråd i alla LSS-verksamheter och arbetar parallellt med delaktighetmodellen inom daglig verksamhet och boenden.

* Vår kultur- och fritidssatsning i bostäderna har medfört stöd vid en semestervecka på annan ort, dubbelt upp med tid för egna och gemensamma aktiviteter och ett särskilt kultur- och fritidsombud knuten till varje bostad.

* Vi är i slutfasen av rekrytering av Uppsalas första brukarombud.

I Uppsala är vi också bortskämda med en stark, kompetent och aktiv funkisrörelse som ständigt tagit nya initiativ till utveckling och nytänkande. Genom projekt som ”Ge makten vidare” och ”Rätten till mitt liv” har vi hittat nya kanaler där vi snabbare kan bolla frågor mellan varandra. Åt båda håll! Det har bland annat lett till att vi nu kan lägga fram en handlingsplan för stöd kring kärlek, sexualitet och relationer. Där en stor del av utredningen i praktiken har genomförts av personer med LSS-beslut.

Än har vi en lång väg kvar till att nå målet om ett Uppsala där alla är delaktiga. Men det känns verkligen som att vi är på rätt väg. Mycket finns att göra, och det gör vi bäst tillsammans!

Eva Christiernin (S) är ordförande i Uppsala kommuns omsorgsnämnd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *