Deras kamp för ett liv i frihet – nu som unik teaterpjäs

Den 24 januari tar medlemmarna i Riksföreningen JAG nya grepp för att uppmärksamma försämringar inom personlig assistans. Då premiärvisas en unik teaterpjäs med mycket musik och dans av personer med stora funktionsnedsättningar – ”Du JAG Vi Tillsammans”.

– Tack vare den personliga assistansen kan alla delta på sina villkor, säger Magnus Andén, som kommunicerar genom att använda fingrarna på ena handen.

– Pjäsen är en uppgörelse med gamla institutionssverige, och skildrar kampen för att leva ett liv med självbestämmande och personlig assistans, säger Åsa Emtelin som arbetar med kommunikation på JAG.

– Föreställningen är unik genom att JAG-medlemmar både dansar, sjunger och agerar på scen med stöd av personliga assistenter, säger Åsa.

Inspirerat av medlemmarnas berättelser

Tony Samil, som är regissör, och Ann Nilsson, som varit med och skrivit manus, arbetar båda på JAG.

De berättar att föreställningen har arbetats fram av medlemmar i Riksföreningen JAG. De har haft stöd av handledare inom teater, dans och konst. Inspirationen har varit medlemmarnas egna berättelser. Även riksföreningens historia, att tillsammans kämpa för självbestämmande och ”independent living”, har varit viktig.

Vad tycker då medlemmarna i JAG om att vara med i föreställningen? Så här säger Magnus Andén genom sin legala företrädare Gerd Andén:

– Vi som deltar visar på våra sätt att vi är stolta över att skapa detta tillsammans, att vara del i en gemenskap och våga ta plats. Tack vare den personliga assistansen kan alla delta på sina villkor.

Även om man inte talar kan man ha något att säga

Magnus Andén är ordförande i Riksföreningen JAG och är även med i ensemblen. Han kommunicerar genom att använda fingrarna på ena handen. Han visar genom gester och ansiktsuttryck vad han vill och tycker. Även om man inte talar kan man ha något att säga. Allt bygger på lyhördhet för alternativa sätt att kommunicera.

Hela sitt liv har Magnus arbetat för att nå ut till politiker och beslutsfattare, men också till allmänheten, för att sprida kunskap och skapa opinion. Han hoppas att fler får förståelse för vad personlig assistans innebär för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Att personlig assistans är vägen till att leva ett liv i frihet, med delaktighet och självbestämmande.

– Vi vill visa att personlig assistans idag är den enda insatsen för personer med stora funktionsnedsättningar som uppfyller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt deklarationen för personer med funktionsnedsättning.

– För de som har så omfattande funktionsnedsättningar som medlemmarna i Riksföreningen JAG är gruppbostad likställt med institutionsboende. Vi ställer frågan vart Sverige är på väg, tillbaka till institutionerna eller framåt mot delaktighet och självbestämmande för alla människor i samhället?

Politisk debatt – direkt efter premiären

Fyra föreställningar är planerade till den 11 och 12 mars samt 15 och 16 april. Föreningen vill nå ut till politiker, representanter och beslutsfattare för myndigheter. Spelplanen uppdateras kontinuerligt på föreställningens webbplats.

Efter föreställningen på Dieselverkstaden den 24 januari blir det även en paneldebatt med bland andra Inger Claesson Wästberg, som var med och utformade lagen om personlig assistans, Anna Karlsson, från arbetsmarknadsprojektet Vi Vill Bidra tillsammans med Hillevi Larsson, som berättar om sitt arbete, samt Matilda Svensson Chowdhury, Fil. Dr. vid Malmö Universitet.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *