”Det viktigaste är att du får en enorm energi som anhörig”

– Jag upplever att det viktigaste med Anhörigriksdagen är att du blir stärkt i din roll som anhörig. Du får en enorm energi när du kommer dit och möter den kraft som finns, säger Pontus Oscarsson, tillförordnad ordförande för Anhörigas Riksförbund.

– Anhörigriksdagen ger även möjlighet för mig som anhörig att samverka, utbyta kunskap och erfarenheter och känna att jag inte är ensam. Det ger en  känsla av hopp och delaktighet, säger Pontus.

Efter en turbulent höst och vinter är Anhörigas Riksförbund åter på banan och planeringen för Anhörigriksdagen den 5-6 maj 2015 är i sitt slutskede.

Vid en extrakongress i januari utsågs en ny styrelse för riksförbundet och det var då tveksamt om Anhörigriksdagen skulle bli av. Nu är det alltså åter grönt ljus för Anhörigriksdagen, den mycket populära konferensen och utställning som ägt rum i Varberg under hittills 16 år.

Pontus Oscarsson besökte själv Anhörigriksdagen första gången förra året, då han även medverkade på scenen och berättade om sitt liv som anhörig till en dotter  med ADHD.
– Jag är  engagerad i en lokal anhörigförening i Stockholm men blev ombedd att tala om min anhörigsituation på Anhörigriksdagen. Det var omtumlande för mig att stå där och berätta direkt ur hjärtat, säger Pontus Oscarsson.

I publiken fanns dessutom Maria Larsson (KD), dåvarande barn- och äldreminister, och Lena Hallenberg (S), som både lyssnade med intresse.

Pontus Oscarsson leder just nu förbundet tillsammans med den övriga styrelsen, i väntan på att en ordinarie förbundsordförande utses i april. Han har själv inte möjlighet att kandidera.
– Det är svårt att vara ordförande på den nivån när jag samtidigt jobbar heltid inom Polisen och har tre barn, varav ett med en funktionsnedsättning. Uppdraget är en enormt rolig utmaning som engagerar, det gör att jag orkar med en intensiv period. I längden är det dock tyvärr inte hållbart, säger han.

 

Foto på Pontus Oscarsson
”Olika men ändå lika” är temat för Anhörigriksdagen i år, berättar Pontus Oscarsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Riksförbundets kansli och den nya styrelsen har den senaste tiden prioriterat  planeringen för Anhörigriksdagen i maj.

– Inom de närmaste dagarna presenterar vi programmet och öppnar upp anmälningssidan. Det kommer bland annat att handla om barn och unga som anhöriga, om sömn och stress, om psykisk ohälsa men också mycket annat.

En viktig målsättning är att engagera och skapa delaktighet bland de lokala anhörigföreningarna i ökad utsträckning.

– Det är viktigt att inventera och ta tillvara den  kompetens som finns hos våra medlemmar. Vi ska utvecklas som organisation, men i lagom takt så att alla är delaktiga. Det är en balansgång. För den nya styrelsen blir det viktigt att skynda långsamt, säger Pontus Oscarsson.

– Som ren anhörigorganisation är vår ambition att öka samverkan med andra organisationer och nätverk inom anhörigområdet. Vårt förbund fokuserar på generella frågor som hur anhörigrollen påverkar yrkeslivet, ekonomi, sociala relationer och hälsan. Det finns flera olikheter med andra förbund och organisationer som är inriktade på speciella områden, och så måste det vara men det är de många likheterna som förenar oss.

Att fokusera på likheterna och generella frågeställningar tror Pontus är viktigt inför framtiden. Det är även temat på årets Anhörigriksdag: ”Olika men ändå lika”.

Intresset för anhörigförbundets verksamhet växer, det framgår även av att samtalen till förbundets ”Anhöriglinje – 0340-15440.” blir allt fler. Dit ringer du som anhörig  för att få tips och råd i anhörigfrågor.

– Det fungerar som en stödtelefon för anhöriga. Det är bra att fler ringer och vågar prata om sin situation. Det har varit en tydlig ökning bland annat när det gäller frågor om psykisk ohälsa, säger Pontus Oscarsson.

2015 är utsett till ”anhörigår” och förbundet har planer på fler aktiviteter. En speciell webbsida med all information om ”Anhörigåret 2015” lanseras inom kort.

– Där samlar vi information om allt som görs kring anhörigfrågor i Sverige, säger Pontus Oscarsson.

– Nu satsar vi på ökad samverkan och delaktighet. Att få igång lokalföreningarna och lyfta fram kompetensen hos alla medlemmar är viktigt, liksom vår satsning på Norrland, där det ännu inte finns så många lokala anhörigföreningar men där behovet är stort.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *