Svar direkt: Har din kommun en evakueringsplan för sårbara grupper?

Många kommuner har fortfarande inte evakueringsplaner för LSS-boenden och andra särskilt sårbara grupper. Och utvecklingen går långsamt. 
Hur det ser ut i just din kommun kan du se i tabellen nedan.

Obs! På grund av sin storlek visas tabellen endast på lite större skärmar – ej på mobilskärmar eller surfplattor.

I lägesrapporten 2022 rapporterar Socialstyrelsen att krisberedskapen har ökat, utom på ett område, nämligen evakueringsplanerna för boende med funktionsnedsättningar.

”Evakueringsplaner för dessa boendeformer har inte ökat nämnvärt sedan 2018. Andelen ligger fortfarande på runt 50 procent. Inom vissa insatser har andelen till och med minskat. Detta indikerar att utvecklingen av kommunernas krisberedskap inom boenden för personer med funktionsnedsättning i hög utsträckning påverkas av inträffade kriser, såsom pandemi och värmeböljan. Genomförandet av insatser för krisberedskap behöver öka”, skriver Socialstyrelsen i lägesrapporten.

Tabellen nedan baseras på Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2021

Socialstyrelsens syfte med jämförelserna är att belysa att kommunen behöver säkerställa att alla personer kan få den hjälp och det stöd som de är i behov av vid en allvarlig händelse eller kris.

”Olika situationer som elavbrott och dricksvattenstörningar kan leda till ett behov av att evakuera personer i olika boendeformer. Planen när det gäller evakuering ska dock i första hand innebära att man kan bo kvar och att personal kan komma till boendet. Krisberedskapen för verksamheter som kommunen bedriver i egen regi behöver också säkerställa evakueringslokal för särskilt sårbara grupper i olika boendeformer”, skriver Socialstyrelsen.

Så här kan tabellen användas – några tips:
1. Tabellen kan sorteras, genom att klicka på kolumnrubrikerna.
2. Du kan även använder filtrerings-fälten (längst ned i tabellen) för att sortera fram en viss kommun etcetera.
3. Bestäm själv hur många rader som ska visas (”Visa _ rader”)
4. Tabellen kan exporteras som Excel-fil genom ett klick på Excel-knappen.
5. Slutligen kan du även använda sök-rutan ovanför tabellen (till höger).

EA = Ej  aktuellt.
Tomt fält = Kommunen eller stadsdelen har inte svarat.

Har du synpunkter eller önskemål kring tabellen? Mejla oss gärna på info@faktapress.se

Kommunernas evakueringsplaner

wdt_ID Kommun / stadsdel Hem för vård eller boende, barn unga Hem för vård eller boende, vuxna Stödboende, barn unga Stödboende, vuxna Bostad med särskild service, barn, SoL Bostad med särskild service, barn, LSS Bostad med särskild service, vuxna, SoL Bostad med särskild service, vuxna, LSS Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre Hemtjänst service lr personlig omvårdnad i ordinärt boende Kommunal hälso- och sjukvård
1 Botkyrka EA EA EA EA EA JA NEJ JA JA JA JA
2 Danderyd EA EA EA EA EA EA EA NEJ NEJ NEJ NEJ
3 Ekerö NEJ NEJ NEJ NEJ EA NEJ EA NEJ NEJ NEJ NEJ
4 Haninge EA EA NEJ NEJ EA EA NEJ NEJ JA NEJ JA
5 Huddinge EA EA JA JA EA EA JA JA JA JA JA
6 Järfälla EA EA NEJ NEJ EA EA NEJ JA JA NEJ JA
7 Lidingö EA EA EA EA EA EA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
8 Nacka EA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
9 Norrtälje EA EA EA EA EA JA JA JA JA JA JA
10 Nykvarn EA EA EA NEJ EA EA JA JA JA JA EA
Kommun / stadsdel Hem för vård eller boende, barn unga Hem för vård eller boende, vuxna Stödboende, barn unga Stödboende, vuxna Bostad med särskild service, barn, SoL Bostad med särskild service, barn, LSS Bostad med särskild service, vuxna, SoL Bostad med särskild service, vuxna, LSS Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre Hemtjänst service lr personlig omvårdnad i ordinärt boende Kommunal hälso- och sjukvård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver