”Dödsskjutning visar att kunskap om funktionsnedsättning behöver ses över”

Funktionshinderrrörelsen är chockad över dödsskjutningen av en ung man med Downs syndrom och autism på torsdagen i Stockholm.

– Händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Den unge mannen hade rymt hemifrån och hade med sig ett leksaksvapen i plast.

– Det är viktigt att utreda händelsen grundligt för att undersöka vad som hade behövts för att den uppkomna situationen skulle få en annan utgång. Det är ytterst viktigt att alla personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med allmänheten har kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de kan ta sitt uttryck, särskilt när det gäller kommunikation, säger Elisabeth Wallenius.

Hon uttrycker sitt deltagande i sorgen efter den dödade mannen, men säger också att hon tänker på ”de poliser som nu med facit i hand vet att det handlade om en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism”.

Elisabeth Wallenius efterlyser nya samråd mellan funktionshinderrörelsen och samhällsfunktioner som polisen.

Vi hade bra möten om hur viktigt det är att lära sig att möta människor olikheter

– Vi hade tidigare samråd med polisen. Dialogen avstannade när polisen omorganiserade och polisens uppdrag som strategisk myndighet för funktionshinderpolitiken upphörde 2016. Vi hade bra möten, bland annat med rektor för Polishögskolan om hur viktigt det är att lära sig att möta människors olikheter, säger Wallenius.

[restrict role=”subscriber”]
This content can only be seen by administrators and editors.

[/restrict]

– Vi vet inte hur det ser ut idag när det gäller utbildning och fortbildning av poliser, men menar att denna tragiska händelse aktualiserar behovet av att på allvar se över kunskapen om funktionsrätt och funktionsnedsättningar, säger Wallenius.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *