Elever med påstridiga föräldrar får bättre stöd i skolan

En stor majoritet av lärarna upplever att elever som är i behov av särskilt stöd får det i större omfattning om de har driftiga, påstridiga och engagerade föräldrar.

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

Det är lättare för en elev att få bra stöd i skolan om föräldrarna är engagerade och påstridiga. Den slutsatsen kan man dra av två nya rapporter från Lärarförbundet och Mentor Sverige.

Det är lättare för en elev att få bra stöd i skolan om föräldrarna är engagerade och påstridiga. Den slutsatsen kan man dra av två nya rapporter från Lärarförbundet och Mentor Sverige.

– Det behövs mer engagemang i Sveriges unga från vuxna utanför skolan. Det är alarmerande att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgån, säger Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige.

– Det måste finnas stöd till eleverna även från andra instanser i skolan, exempelvis elevhälsan, så att lärarna kan fokusera på undervisningen och elevernas kunskapsutveckling, säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Föräldrar får ibland kritik för att de lägger sig i skolarbetet alltför mycket. Men de nya rapporterna tyder alltså på att det ofta behövs ett ännu större engagemang från föräldrar.

Undersökningarna visar bland annat att många ungdomar anser att de inte får tillräckligt stöd i skolan.

Samtidigt upplever 70 procent av lärarna att eleverna har bättre chans att få stöd om föräldrarna är engagerade, påstridiga eller driftiga.

40 procent av lärarna anser dock att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång.

Det är Lärarnas Riksförbund och den ideella organisationen Mentor Sverige som tillsammans har undersökt hur ungas framtidstro kan stärkas. Den ena undersökningen är en enkätstudie som genomförts bland cirka 1 000 lärare, och den andra är en intervjustudie genomförd bland ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer i pressreleasen från Lärarnas riksförbund.

   

Publicerad:
2015-01-15

Av: Redaktionen

Nyckelord:


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se