”En milstolpe för att barn ska få stöd i skolan”

Till slut gick det igenom i riksdagen – förslaget om en Läsa-, skriva- räkna-garanti.

Beslutet hyllas av funktionshinderorganisationerna, som varit med om att driva fram beslutet.

Garantin innebär att skollagen nu görs om för att förtydliga och stärka elevers rätt till stöd.

Det ursprungliga förslaget har modifierats för att inte öka lärarnas administration.

Dyslexiförbundet har varit en av de starkaste påtryckarna och där jublar man över resultatet.

– Det är en seger för alla barn, som annars riskerar att glömmas bort och missas. Vi är så glada att även Alliansen har kommit med på tåget. Ingen vill öka lärarnas administration. Vi är glada över det nya förslaget, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande i Dyslexiförbundet.

– Äntligen ser vi möjligheter för barn att få hjälp och stöd och bli upptäckta i tid. Vänta och se är inte vår melodi. Det här är en milstolpe och något som Dyslexiförbundet kämpat för i många år.

Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, gläds också över den nya garantin:

– Garantin är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till, säger hon.

– Vi tror att förändringen kommer att skapa förutsättningar för att elevers behov att uppmärksammas tidigt, vilket också möjliggör tidiga insatser och adekvat stöd.

– För att garantin ska kunna genomföras i praktiken krävs förstås att skolan och lärarna ges tillräckliga resurser och förutsättningar. Det handlar både om personella resurser och kunskap, säger Elisabeth Wallenius.

De nya regler börjar gälla 1 juli 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *