Nyheter

En viktig bok som ökar kunskapen om att leva med intellektuell funktionsnedsättning

Den lägger stor vikt vid unga som ställer krav på arbete, egen familj och en fritid, kort sagt ett liv som alla andra
bokomslag intellektuell funktionsn 2 1600

Omslag till boken Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd.

 

Hur ser kunskapsområdet ut vad gäller intellektuella funktionsnedsättningar? Antologin ”Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd” täcker viktiga och de vanligaste kunskapsområdena som hör till det man bör veta om intellektuella funktionshinder. Det som i vardagliga sammanhang räknas som utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador i vuxen ålder.

Skriften har ett samhällsvetenskapligt perspektiv, fokus ligger på relationer och institutioner i det svenska samhället. Den håller sig mellan individuella förutsättningar och samhällets institutionella ramar.

Boken har kommit ut i flera olika upplagor, detta är den tredje. Det är naturligt att det kommer nya böcker inom området eftersom det sker en ständig och snabb kunskapsutveckling. Begrepp och teorier introduceras som efter ett tag blir utdaterade vilket i sin tur beror på förändringar inom samhällets institutioner. De sker så snabbt att det ibland är svårt att hänga med i skiftningarna. Begreppet handikapp är nu till exempel utdaterat inom professionella språket.

Idag kan ingen säga att ett teoretiskt perspektiv är allenarådande inom området. Teorier och olika begrepp tumlar runt och har sina anhängare och sina motståndare, sina företrädare och användare inom olika sammanhang och olika institutioner.

Antologin grundar med en översikt av ideologiska och teoretiska perspektiv och en beskrivning och funktionshinderområdena skola, arbete, fritid, familj och föräldraskap boende, hälsa, fritid samt internet och sociala medier. Det är fullt möjligt att läsa varje del för sig utifrån intresse.

Den lägger stor vikt vid unga som ställer krav på arbete, egen familj och en fritid, kort sagt ett liv som alla andra

Antologin lägger också stor vikt vid den nya unga generationens villkor; unga med funktionshinder som ställer krav på arbete, egen familj och en fritid, kort sagt ett liv som alla andra. Ett Intressant avsnitt är hur den unga generationen funktionshindrade formar sin identitet via sociala media och internet.

Familj och familjebildning är även det ett viktigt område som vi börjar få kunskap om. Att unga med funktionshinder ställer krav på att skapa sig en familj likt alla andra ställer naturligtvis krav på samhällets institutioner och de professionell eftersom de måste respektera de funktionshindrades integritet samtidigt som de skall erbjuda hjälp och stöd. De professionella befinner sig därför i en situation som är utmanande samtidigt som de befinner sig i en institutionell kontext som sätter ramar och ofta för med sig traditioner och förhållanden som är tagna för givna.

Personalen har därför fått allt mer betydelsefulla roller. Det har också skett en maktförskjutning från de professionella till de som kallas för brukare, eller personer med funktionsnedsättning. Samtidigt som personal verkar inom institutionella ramar, så ställs krav på förhandlingsförmåga, etisk kompetens och förmåga att förstå och sätta sig in i brukarnas upplevelse och behov och vilja.

De professionell befinner sig i en situation där de ska respektera de funktionshindrades individuella val och livsprojekt, och samtidigt hantera sina egna ambitioner. Därför är en sådan här bok viktig.

Författarnas egna forsknings- och intresseområden lyser igenom och visar sig naturligtvis genom de områden som presenteras. De starkaste områdena i boken är därför skola, kultur och ungdom. Inom vissa områden finns det även annan relevant forskning att luta sig som boende och boendeformer medan det inom andra områden är det magert, till exempel funktionshinder och arbetsliv.

Antologin riktar sig till studenter inom högskola och yrkesverksamma med högre utbildning som har möjlighet att ta till de ibland snåriga teorier som presenteras samtidigt som det finns många outbildade inom funktionshinderområdet. Det är ofta ett genomgångsyrke för unga som första kontakt med arbetslivet.

Författarna fokuserar på välfärdskontexten med dess förutsättningar och begränsningar. Det innebär att det saknas områden som hur det är att leva sitt liv som funktionshindrad på äldre dagar, hur det är i att leva i Sverige med annan etnisk bakgrund än svensk. Det saknas också maktanalyser inom området, hur den kapitalistiska marknaden har förändrat olika verksamheter. Detta ska inte heller skyllas på författarna, utan beror på brist på forskning och kunskapsutveckling.

Detta är på intet sätt den slutgiltiga läroboken inom området men sammanfattar på ett bra sätt en viktig del av kunskapsläget.

Per Olof Larsson

 

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

Jens Ineland, Martin Molin, Lennart Sauer (2019)
Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd.
Malmö: Gleerups, 3 rev. upplagan.

 

Annons
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Stingray sulky
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark

[kadence_element id=”41923″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *