Ett lyckat skolval

Skoldemonstrationen på Sergels torg anordnades av nätverket ”Barn i behov”. Foto: Linnea Bengtsson.

Ur Tema Skola i Föräldrakraft nr 1, 2015.

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

När Malala Yousafzai fick Nobels fredspris blev frågan om alla barns rätt till utbildning mer aktuell än någonsin. Också i Sverige får många kämpa för att få den utbildning och det stöd som skollagen stadgar. På följande sidor får du tips på hur du hittar skolan som passar bäst för just ditt barn.

När Malala Yousafzai fick Nobels fredspris blev frågan om alla barns rätt till utbildning mer aktuell än någonsin. Också i Sverige får många kämpa för att få den utbildning och det stöd som skollagen stadgar. På följande sidor får du tips på hur du hittar skolan som passar bäst för just ditt barn.

I december samlades hundratalet kämpaglada föräldrar och elever på Sergels torg i Stockholm för att uppmana regeringen att säkerställa att alla barns utbildning garanteras. Det var en manifestation anordnad av nätverket ”Barn i Behov”.

Samtidigt kom en ny rapport från Folkhälso­myndigheten som visade att var femte elev anser
att de har en funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem.
 


Filippa Granat, Zacharias Andersson och Elin Norén hade plakat inspirerade av nobelpristagaren Malala Yousafzai när de demonstrerade på Sergels torg i december. Foto: Linnea Bengtsson.

Behovet av skolor som fungerar bra för alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, är mycket större än tillgången.

Så hur hittar man den rätta skolan som ger alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential? I det här temat får vi svar från några av skol-Sveriges auktoriteter!

 

Publicerad:
2015-01-09

Av: Redaktionen

Nyckelord:
skolval


ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac