EU öppnar för vård över landsgränserna

Att få vård i ett annat EU-land ska bli enklare för privatpersonen. Nu öppnar EU för ett samlat regelverk och att man inte ska behöva ansöka om förhandstillstånd för mindre operationer och behandlingar utomlands. Målet är att tydliggöra patienträttigheterna, menar Margot Wallström, vice ordförande i Europeiska kommissionen.

– Det här gynnar de som vill och kan åka utomlands för att få vård. De allra flesta vill självklart helst få sin vård på hemmaplan, det är bara cirka två procent av svenskarna som någon gång väljer att åka utomlands för vård och då handlar det ofta om att man till exempel åker till de baltiska länderna för tandvård, säger Margot Wallström.

Hur det nya förslaget skulle kunna påverka barn och ungdomar med funktionsnedsättningar positivt kan hon inte svara på. Enligt förslaget får varje land själv besluta om vad som är ersättningsberättigat. EU har alltså inte bestämt att kostnader för resor, mat och boende inte skulle gå att få ersättning för.

– Det är upp till varje land att besluta vilka behandlingar och operationer som kommer vara ersättningsberättigat. På samma sätt är det upp till varje land att bestämma om man hjälper till med till exempel resekostnader. Beslut om detta kommer tas efter att förslaget godkänts i Europaparlamentet, säger Margot Wallström.

För att mer förenkla processen för privatpersonen kommer man även på EU-nivå uppmuntra de europeiska länderna att upprätta system för sjukhusen att betala direkt till varandra.

– Idag måste privatpersoner själva lägga ut för vård utomlands och får i efterhand ersättning av det egna landet. Därför vill vi uppmuntra sjukhusen att lösa ersättningsfrågan direkt mellan dem, säger Margot Wallström.

Nu ska förslaget upp i Europaparlamentet för godkännande och det kommer ta sin tid menar Margot Wallström.

– Som alla andra beslut tar det tid inom EU, men jag tror inte det kommer bli en sådan kontroversiell fråga, vilket påskyndar beslutsprocessen, säger Margot Wallström.

Förutom arbetet med ett bättre vårdsamarbete över landsgränserna kan Margot Wallström berätta att man inom EU nu arbetar med att få till stånd en mer horisontell lagstiftning kring antidiskrimineringslagen.

– Som det ser ut idag står olika grupper i samhället på olika grunder vad gäller antidiskriminering inom EU. Vårt mål är att personer med till exempel etnisk bakgrund, kvinnor och funktionshindrade ska stå på samma grund och kunna kräva samma mottagande. Lagstiftningen behöver bli mer täckande och vi ska se till att den täcker diskriminering både på arbetsplatsen och i det sociala livet, berättar Margot Wallström.

Läs tidigare artikel om förslaget: www.foraldrakraft.se/vard-och-omsorg/eu-vill-gora-det-fritt-fram-att-soka-vard-utomlands.html