Nyheter

Facket måste ta ansvar för en inkluderande arbetsmarknad

lijansson kronika900b

 

KRÖNIKA. Jag träffade en förälder för ett tag sedan som undrade hur hans son någonsin skulle få arbete. Hans son hade en intellektuell funktionsnedsättning men en stor arbetsförmåga. ”Men det finns ju inga enkla jobb längre, så han kommer aldrig kunna försörja sig själv”, konstaterade pappan.

Samma beskrivning får jag även från offentliga tjänstemän och företagare som jobbar med personer med liknande funktionsnedsättningar. Bristen på enklare jobb skapar inte bara trösklar, utan sätter sig som en mur runt arbetsmarknaden för de allra svagaste.

Sverige utmärker sig internationellt med höga ingångslöner och en sammanpressad lönestruktur. Konjunkturinstitutet har bland annat konstaterat att detta särskilt drabbar kortutbildades jobbchanser. Just ur ett funktionsnedsättningsperspektiv måste vi fundera på hur det påverkar den grupp som har så pass stora intellektuella funktionsnedsättningar eller koncentrationssvårigheter att de aldrig kommer att tillgodogöra sig en längre utbildning.

Politiken har redan insett att lönestrukturen är ett problem genom att man tillhandahåller omfattande lönesubventioner. Men bara 4 till 14 procent av deltagarna i de olika subventionerna går vidare till ett jobb på ordinarie arbetsmarknad. Övriga slussas runt i ett konstant gytter av arbetslöshet och andra stödformer.

Denna livslånga otrygghet är inte värdig. De som har behov av långsiktigt stöd på arbetsmarknaden måste få högre kvalitet i insatsen. Men framför allt kan vi inte låsa in människor i denna ständiga cykel av olika former av utanförskap om de har arbetsförmåga nog att gå vidare.

Att skapa fler jobb till lägstalöner är en viktig väg till en mer inkluderande arbetsmarknad. I praktiken skulle det innebära fler jobb med en månadslön mellan kanske 15 000 och 20 000 kronor. För att nå dit krävs dock att facken, framför allt LO, vågar bryta en invand tradition att ständigt höja lägstalönerna. Idagsläget innebär LO:s lönekrav att stora grupper stängs ute från arbetsmarknaden. Det är inte hållbart.

  

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *