Familjer om LSS: Tanken på att förlora assistansen stressar oss

Hur har ovissheten kring LSS påverkat familjer rent praktiskt under det senaste året? Möt fem familjer som berättar för Anna Pella om hur de hanterat vardagen för att orka. (Ur Föräldrakraft nr 2 som utkom i maj 2019.)

 

Föräldrarna till Miles, 7 år:

Vår son Miles är 7 år och har en diagnos okänd misstänkt mitokondriell sjukdom. Han kan inte hålla upp sitt huvud, sitta, stå, gå, prata eller äta själv. Det senaste årets ovisshet kring LSS har skapat en oro, rädsla och ibland en känsla av hopplöshet.

Tanken på att förlora assistansen har stressat oss mycket i en redan besvärlig situation. Vi har vid ett flertal tillfällen tänkt på och insett att vi skulle behöva dubbelassistans, men har valt att avstå från att söka eftersom vi vet att risken då är stor att vi förlorar den assistans vi har idag.

Vi hoppas att LSS får finnas kvar och även utvecklas ännu mer. Att människor och familjer som har behov av LSS i framtiden kan få känna sig trygga i att man får den hjälp som lagen innebär och slipper leva i den ovisshet som finns idag.

Det är avgörande att politiker och beslutsfattare inser hur viktig lagen är för människors liv och möjligheten till att leva ett innehållsrikt och värdigt liv, detta gäller för såväl personen med funktionsnedsättningen som för dess anhöriga, vänner och familj.

 

Nedan finns länkar till övriga familjer i vår artikelserie.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *