Blogginlägg

Fattigdom ger inte goda levnadsvillkor!

Denna artikel handlar om

haraldstrand-2833_700.jpg

haraldstrand-2833_700.jpg

 

Inför partiernas budgetpresentationer talas ofta om fattigpensionärer och hur man vill kompensera denna grupp. Pensionärer har bland annat fått skattereduktioner i flera steg under senare år. Men LSS-gruppen som vuxna glöms alltid bort ekonomiskt.

Dessa har aktivitetersättning eller sjukersättning, beroende på ålder, vilket ersatte den tidigare förtidspensionen för handikappade.

FUB har gett ut rapporten ”Fångad i fattigdom”, först i maj 2014 och sedan en uppdaterad rapport i april 2016. Det som redan var dåligt 2014 har blivit ännu sämre 2016!

För den som inte orkar läsa rapporten, vilket verkar vara de flesta ansvariga politiker, så kommer här en kort beskrivning om varför ekonomin försämras snabbt för LSS-gruppen.

Prisbasbeloppet som styr gruppens ”förtidspension”, som numera heter aktivitetersättning eller sjukersättning, har sedan 2012 inte ökat med ens 1 procent! Löner för de som jobbar har under motsvarande tid ökat med snitt 10 procent.

Den nu föreslagna ändringen (av den faktor som styr hur stor del av basbeloppet som blir ”pension”) kan ge 185 kronor brutto, eller netto 130 kronor per månad (räknat på dagens basbelopp). Det motsvarar en löneökning på 2 procent vilket dock bara kompenserar för ett års utebliven ökning, den som alla som jobbar MINST får nästa år.

De kostnader som mest styr ekonomin för LSS-gruppen är matkostnader och hyra. Bägge dessa har ökat med 5 procent under perioden, ännu mer i Stockholm.

Dessutom betalar de med aktivitets- eller sjukersättning högst procentuell skatt (för sin låga inkomst) då de varken fått några jobbskatteavdrag eller pensionärernas kompensation. Där föreslås inga ändringar 2017 heller.

När dessutom bostadstillägg, sedan många år, inte hänger med i hyresutvecklingen, då blir gruppen snabbt ännu fattigare! Höjningen av andelen av hyran som föreslås i budgeten kan ge maximalt 100 kronor extra i bostadstillägg, och är snarare en allmosa. Ett tak på hyror i gruppbostad på 5000 kronor i hela Sverige är att blunda för verkligheten, fru minister.

De goda levnadsvillkor som LSS-lagen utlovade uteblir naturligtvis när du är fattig. Inte ens de i 19 § LSS utlovade förbehållsbeloppet fungerar, så det blir inte ens skälig levnadsnivå som socialtjänstlagen utlovar!

Detta är ingen ny sanning. Men inga politiska partier bryr sig!

Läs gärna rapporten ”Fångad i fattigdom” hos FUB (länk för nedladdning) och debattartikeln ”Fortfarande fångad i fattigdom” på Heja Olika.

    
 

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *