Fler utbildningar ska öppnas för gymnasiesärskolans elever

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få fler möjligheter att studera vidare. Det har en majoritet i riksdagen beslutat.
– Jag är otroligt glad, säger Christina Örnebjär (L) vars motion idag bifölls av riksdagen.

– Det behövs riktade insatser och särskilt utformade program. Det räcker inte med tillfälliga projekt med kort livslängd, säger Christina Örnebjär.

– Givetvis ska personer med intellektuella funktionshinder också få möjlighet att göra aktiva val och få inflytande över sin egen vardag.

– Det handlar mycket om fördomar och förväntningar. Den inlåsning som särskolan innebär måste öppnas, menar hon.

Riksdagens beslut innebär att man slår fast att unga med intellektuell funktionsnedsättning idag hindras att studera efter gymnasiet. Inget av programmen i gymnasiesärskolan leder till grundläggande högskolebehörighet.

Nu måste regeringen ta fram förslag på hur man kan skapa fler möjligheter till eftergymnasial utbildning för den här målgruppen