”Förödande för barn som inte får stöd i skolan”

Ett nej till åtgärdsgaranti blir förödande för många elever med bland annat dyslexi och NPF, säger Lars Ohly. Foto: Linnea Bengtsson.

Ett nej till åtgärdsgaranti blir förödande för många elever med bland annat dyslexi och NPF, säger Lars Ohly. Foto: Linnea Bengtsson.

”Sveket” som får funkisrörelsen att attackera alliansen och SD

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

– Djupt olyckligt. Ett svek mot alla barn som inte får sina behov tillgodosedda i skolan.

Det säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige, om beskedet att en riksdagsmajoritet säger nej till åtgärdsgarantin för att läsa, skriva och räkna.

– Många elever går idag ut nian utan fullständiga betyg och vi tror att åtgärdsgarantin är en nyckel för att komma tillrätta med det. Vi är djupt besvikna på alliansens och Sverigedemokraternas bristande stöd, säger Lars Ohly.

Funktionsrätt Sverige konstaterar att Lärarförbundet nu stödjer regeringens förslag om åtgärdsgaranti.

– Men alliansen fortsätter ändå envist att driva sitt enda argument, nämligen risken för ökad administration för lärarna, säger Lars Ohly.

– Genom våra medlemsförbund kan vi vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan, därför att deras behov inte uppmärksammas eller att de uppmärksammas alltför sent. Detta får negativa konsekvenser för många; för elever med exempelvis dyslexi eller neuropsykiatriska tillstånd är det förödande.

Vidare säger han att forskning och internationell erfarenhet visar att det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har en avgörande betydelse för den fortsatta skolgången.

– Vi hoppas att alliansen och Sverigedemokraterna tar sitt förnuft till fånga och att en majoritet röstar för förslaget om en åtgärdsgaranti i riksdagen.

Publicerad:
2018-01-31

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Funktionsrätt Sverige, Lars Ohly, skola


ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan