Försäkringskassan: Detta är normalt föräldraansvar

Äntligen har Försäkringskassan slagit fast vad ”normalt föräldraansvar” betyder inom assistansersättning.
Det betyder till exempel att ett barns personliga hygien från 9 års ålder INTE räknas till normalt föräldraansvar.
Om barnet behöver hjälp med kommunikation i sociala situationer på fritiden räknas inte heller det till föräldraansvar från sex års ålder.

Det finns fortfarande svåra gränsdragningar, trots förtydligandet. Försäkringskassan överväger att göra ytterligare analyser av rättsfall.

Försäkringskassans förtydligande innebär att det nu ska bli mycket enklare att bedöma om ett barn med funktionsnedsättning har rätt till assistans och i vilken omfattning.

UPPDATERING: Utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” (maj 2021) föreslår nya regler för föräldraansvar vid personlig assistans. Läs mer i De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till assistans.

Hittills har ”normalt föräldraansvar” använts godtyckligt av Försäkringskassans handläggare för att avslå begäran om assistans.
Ingen har kunnat svara på exakt vad det ”normala föräldraansvaret” omfattar.

Nu har Försäkringskassan gjort en översikt av rättsfall för att utifrån domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna slå fast vad normalt föräldraansvar innebär.

– Tidigare var det väldigt svårt för oss att i de enskilda fallen bedöma vad som var normalt föräldraansvar och vad som inte var det. Alla barn är ju olika, oavsett om de har funktionsnedsättningar eller inte, säger Monica Svanholm på Försäkringskassan.

Granskningen omfattar både domar som rör bedömning av personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättning enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

– I översikten finns ett antal ställningstaganden som går att dra utifrån domarna och som tydliggör vad som ingår eller inte ingår i ett normalt föräldraansvar vid olika åldrar. Vi överväger även att ta fram ytterligare så kallade rättsliga ställningstaganden för vissa situationer där rättsläget är oklart, säger Monica Svanholm.

Så här anser Försäkringskassan att ”normalt föräldraansvar” ska bedömas för barn med funktionsnedsättningar

Grundläggande behov – personlig hygien
Försäkringskassan anser att hjälp med personlig hygien inte till någon del omfattas av normalt föräldraansvar för barn från och med nio års ålder.

Grundläggande behov – kommunikation
Försäkringskassan anser att något föräldraansvar inte ska beaktas för hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer, t.ex. fritidsaktiviteter utanför skola, fritids och familj för barn från sex års ålder.

Tillsyn som andra personliga behov
Försäkringskassan anser att tillsyn, som räknas till andra personliga behov, helt omfattas av normalt föräldraansvar för barn till och med fem års ålder.
Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn, som andra personliga behov, delvis omfattas av föräldraansvaret för barn från och med sex års ålder.
Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn som andra personliga behov helt faller utanför normalt föräldraansvar för barn från 12 års ålder.

Tillsyn som grundläggande behov
Aktiv tillsyn av övervakande karaktär, vilken förutsätter ingående kunskaper om barnet, kan helt eller delvis gå utöver ett normalt föräldraansvar även för barn till och med fem års ålder.

Läs mer i Försäkringskassans pressmeddelande.

Hela rättsfallsöversikten finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *