Högsta förvaltningsdomstolen: Rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro

Sveriges funkisföräldrar vann på torsdagen en viktig seger i Högsta förvaltningsdomstolen.
Domen innebär en välkommen begränsning av föräldraansvaret.

Kommunen borde ha beviljat tillfälligt utökad personlig assistans för ett barn som behövde vara hemma från skolan på grund av sjukdom, anser HFD.

Är assistans vid skolfrånvaro ett föräldraansvar?

Nyckelfrågan var om behovet av utökad assistans vid skolfrånvaro kunde falla inom ramen för ”normalt föräldraansvar”.

Om svaret hade varit ”ja, detta ingår i föräldraansvaret” skulle familjen inte haft rätt till stöd.

I det här fallet hade barnet sedan tidigare beviljats assistansersättning för all vaken tid, förutom för tid i skolan och en halvtimme per dag som motsvarade föräldraansvaret.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

HFD-nej till att ändra föräldraansvarets omfattning

HFD konstaterade att Försäkringskassan klarlagt att barnet hade behov av personlig assistans när barnet inte var i skolan. Vidare ansåg HFD att omfattningen av föräldraansvaret också var klarlagt i Försäkringskassans tidigare beslut.

Därför tyckte domstolen inte heller att det fanns någon anledning att ändra omfattningen av föräldraansvaret vid tillfälligt utökat behov av assistans.

Hanna Brundin. Foto: Privat
Hanna Brundin, jurist på Humana, har drivit fallet som i april fick prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen är viktig för alla barn med tidsavdrag för skoltid

Hanna Brundin, jurist på Humana, som drivit frågan säger så här idag:

– Domen innebär att barn som är beviljade personlig assistans eller assistansersättning ska ha rätt till assistans i samma omfattning som om det vore en dag utan skola om barnet av någon anledning måste frånvara från skolan och hjälpbehoven inte tillgodoses på annat sätt.

– Det innebär att ingen ny prövning av föräldraansvarets omfattning ska göras av kommuner när ett barn ansöker om tillfälligt utökad personlig assistans från sin hemkommun vid frånvaro från skolan, eftersom detta redan bedömts när barnet beviljades insatsen från början.

– HFD har även fastställt att orsaken till frånvaron saknar betydelse vid prövningen av rätt till tillfälligt utökad assistans.

”Otroligt roligt”

– Ända sedan prövningstillståndet meddelades har det funnits en viss oro hos mig att domstolen inte skulle förstå problematiken, även om jag så klart inte drivit frågan om jag inte trodde vi också kunde få rätt i högsta instans. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt och det känns otroligt roligt att jag fått vara en del av detta. Absolut roligast är att avgörandet innebär att väldigt många barn med personlig assistans nu har en fastställd rätt till hjälp alldeles oavsett om de av någon anledning måste frånvara från skolan eller inte.

Missa inte att ansöka om tillfälligt utökad assistans

Har du någon rekommendation till andra föräldrar i liknande situation?
– För alla familjer där det finns ett eller flera barn som har ett beslut om personlig assistans vill jag påminna om möjligheten att ansöka om tillfälligt utökad personlig assistans från sin hemkommun om det i barnets assistansbeslut gjorts ett tidsavdrag motsvarande skoltiden och barnet av någon anledning behöver vara hemma från skolan. Barnet har då rätt till assistans i samma omfattning som hen är beviljad en ledig dag i sitt grundbeslut – alldeles oavsett om hen varit hemma på grund av exempelvis förkylning, semester eller om skolan haft en studiedag, säger Hanna Brundin.

Mer om HFD:s dom

Och på torsdagen kom alltså det efterlängtade beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer om domen i mål 5505-20 på Sveriges Domstolars webbplats.