Försäkringskassan dömd för brister i digital tillgänglighet

Försäkringskassan ska betala 20 000 kronor i skadestånd till en person med synnedsättning. Stockholms tingsrätt har slagit fast att det var diskriminering att webbtjänsten för föräldrapenning inte var tillgänglig.

Personen skulle ansöka om föräldrapenning i maj 2015, men kunde inte använda webbtjänsten med skärmläsare.

När kvinnan kontaktade Försäkringskassan uppmanades hon be en anhörig eller kollega om hjälp, eller att besöka ett servicekontor.

– Det här innebar att kvinnan har missgynnats eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående, och det skulle kosta både tid och pengar för kvinnan att ta sig till ett servicekontor, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Enligt tingsrätten hade Försäkringskassan inte vidtagit de skäliga åtgärder som lagen föreskriver under den period som kvinnan försökte nyttja webbtjänsten.

– Det här ett av de pilotmål om bristande tillgänglighet som DO har valt att driva för att klargöra rättsläget. Det här är den första domen som klargör kraven när det handlar om digital tillgänglighet, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *