Försäkringskassan svarar: Assistansrådet inte tillräckligt effektivt

REPLIK. Försäkringskassans dialog med funktionshinderrörelsen är och har alltid varit viktig. Vår nationella samverkan med intresse- och brukarorganisationer sker inom ramen för Försäkringskassans Funktionshindersråd.

Denna samverkan fortsätter i samma former som innan, men vi har gjort vissa justeringar vad gäller samverkan med andra parter i syfte att öka möjligheterna att få del av erfarenheter i de skeden när det är aktuellt. 

Precis som KFS är inne på så var assistansrådet inte en tillräckligt effektivt plattform för samverkan. Därför kommer samverkan framöver att ske genom referensgrupper.

Referensgrupperna kommer att bildas och sammankallas vid behov för att diskutera enskilda sakfrågor. Vilka som deltar i referensgrupperna avgörs av vilken fråga det handlar om och vilka behov vi har.

Andreas Larsson
Verksamhetområdeschef
Avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan

 

LÄS CECILIA EKHOLMS DEBATTARTIKEL:
”Försäkringskassan vill inte höra vår sanning”