Försäkringskassan vill ändra LSS för att möjliggöra övervakning

Försäkringskassan efterlyser möjlighet till övervakning med kameror och larm för personer med LSS-insatser och nedsatt beslutsförmåga.
Det framgår av Försäkringskassans remissyttrande på en statlig utredning om välfärdsteknik och digitala hjälpmedel.

Assistanskooperativet STIL protesterar.

– Förslaget är att personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna övervakas av exempelvis kameror och larm utifrån beslut gjorda av vårdpersonal och biståndshandläggare. Nu menar Försäkringskassan att samma sak borde gälla inom LSS. Men vad händer då med självbestämmande och integritet? säger Jessica Smaaland på STIL.

”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”

Utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) föreslår att välfärdsteknik, till exempel kameror och larm, ska kunna användas för att hjälpa personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.

Utgångspunkten har varit att främja införandet av sådan teknik inom äldreomsorgen.
Men Försäkringskassan anser i sitt remissyttrande, undertecknat av generaldirektör Nils Öberg, att tekniken kan införas även inom andra områden, och tar då sikte på LSS och funktionshinderomsorg.

Enskilde själv måste begära

Idag stadgar LSS att sådan teknik bara kan användas om den enskilde själv begär detta. Nu föreslår Försäkringskasssan att LSS skulle kunna ändras så att ”vissa insatser ska verkställas genom välfärdsteknik när det är lämpligt”.

LSS kan ändras

Försäkringskassan skriver att ”ett exempel på hur modellen skulle kunna komma att utvidgas på sikt vore att föra in en bestämmelse i LSS om att en bedömning ska ske av vad som är brukarens intresse när denna inte uttryckligen kan samtycka till en insats och det finns skäl att fråga sig om den insats som ställföreträdare förordar är det bästa för brukaren”.

Jessica Smaaland. Foto: Anna Pella
Jessica Smaaland. Foto: Anna Pella.

Alla kan bestämma, med rätt stöd

STIL menar att förslaget hotar självbestämmandet för personer med LSS-insatser.

– STILs fasta övertygelse är att alla kan bestämma i sina liv med rätt stöd. Om ett beslut är alltför komplext för personen att ta själv, även med stöd, ska det fattas av någon som känner personen mycket väl, säger Jessica Smaaland i en intervju med Assistanskoll.se.

LSS är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver