Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitiken måste bli mer effektiv för att målen om delaktighet ska uppnås.
Det anser regeringen som har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att föreslå en helt ny politik.

– I utformningen av den nya strategin kommer funktionshinderorganisationerna att spela en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den plan som gäller just nu infördes av alliansregeringen och gäller till och med år 2016.

Den nya regeringen är inte nöjd med de nuvarande ambitionerna utan vill att den nya planen ska vara mer effektiv och systematisk när den börjar gälla 2017.

– För att uppnå målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet behöver vi göra insatserna mer effektiva, säger Åsa Regnér.

 

Foto på Åsa Regner.

 

När MFD nu ska ta fram ett förslag till ny politik ska man bland annat utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Förslagen ska vara ”samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar”. Om drygt ett år, den 30 juni 2016, ska förslagen presenteras.

Nyligen presenterade MFD den årliga rapporten ”Hur är läget?” som beskriver utvecklingen av funktionshinderpolitiken.
Rapporten visade att utvecklingen mot full delaktighet fortfarande är väldigt långsam.

MFD sammanfattade läget så här:
”Utvecklingen går framåt mot ett mer inkluderande och hållbart samhälle, om än långsamt. Många insatser görs och många är aktiva i syfte att öka tillgängligheten. Trots det ökade arbetet kan det ta tid innan effekterna syns i samhället. Fortfarande är det många personer som inte kan delta i samhället på lika villkor.”

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver