Framåt svenska användare inspirerade japanska gäster

En grupp besökare från Japan blev mycket imponerade av mässan Leva & Fungera, inte minst av alla framåt svenska användare och anhöriga.

Gruppen från Japan bestod av läkare, sjukgymnast, talpedagog, psykiatriker och socialarbetare.

Bakgrunden till besöket var ett utbyte med Rotaryklubben i Göteborg och tidpunkten för vistelsen i Sverige valdes efter när mässan arrangerades.

Det fanns många produkter som lockade och intresserade den japanska gruppen.

De blev positivt överraskade av att så många användare och anhöriga fanns på mässan.
Motsvarande mässor i Japan besöks främst av professionella.

– I Japan är det alltid någon annan som bestämmer och slutanvändarna får inte se och testa så mycket, var en kommentar från de japanska gästerna.

Den svenska inriktning på oberoende och självbestämmande var också något som inspirerade de japanska gästerna.
Under rundvandringen på mässan besöktes många olika montrar, däribland Mayday Aids och HD Rehab (där japanerna blev särskilt imponerade av en lättkörd rullstol som också kan lutas).

Men inte ens Leva & Fungera har allt. Som exempel på produkter som saknades här, men finns i Japan, nämnde japanerna kommunikationshjälpmedel i form av tekniska apparater som kopplas till hjärnan. Hjälpmedel för personer med sväljsvårigheter var ett annat exempel på lösningar som japanerna saknade på mässan.

Vi frågade Maria Nilsson, ansvarig för Leva & Fungera, vilken betydelse det har att utländska delegationer uppmärksammar mässan.

– Det är ju bra att gruppen kan sprida information om mässan på hemmaplan, och kanske får vi besök av fler grupper nästa gång. Vi kan även samarbeta med Rotary, Lions och liknande organisationer och deras utbytesprogram, säger Maria Nilsson.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.