Fredrik Malmberg blir chef för MR-institutet

Den 20 januari 2023 blir Fredrik Malmberg ny chef för Institutet för mänskliga rättigheter, och efterträder den tillfällige direktören Anders Kompass.

Ansvarig för ”Stärkt rätt till personlig assistans”

Fredrik Malmberg är idag generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, där han haft stort fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Parallellt med det jobbet har han även ansvarat för utredningen Stärkt rätt till personlig assistans, som lett fram till lagändringar om stärkt rätt till assistans från 1 januari 2023.

Tidigare har han även varit Barnombudsman under åtta år.

Övervakar genomförandet av Funktionsrättskonventionen

Institutet för mänskliga rättigheter har en särskild roll när det gäller att främja, skydda och övervaka genomförandet av Funktionsrättskonventionen (konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD).

Hittills har institutet främst arbetat med att bygga upp en plattform för verksamheten och att delta i olika dialoger med exempelvis civilsamhällets aktörer.

Rapport om mänskliga rättigheter kommer i april 2023

Senast den 1 april varje år ska institutet lämna över en rapport till regeringen om utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige. Den ska innehålla analys och förslag om åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Institutets pressmeddelande om Fredrik Malmberg finns här.