Fridolin lovar att titta på nytt stöd till felplacerade elever

Utbildningsminister Gustav Fridolin tar snart ställning till vilket stöd som kan ges till ungdomar som blivit felplacerade i särskolan.
– Jag förstår hur oerhört nedslående det måste vara för eleverna och deras anhöriga, säger Fridolin till Föräldrakraft.

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, har föreslagit att dessa tidigare elever ska få gymnasial vuxenutbildning för att ta igen det som de förlorat.

– Vi måste nu titta på vad kan vi göra, vad som behöver införas, men där har vi inga besked att ge än så länge. Men Ann-Marie Beglers förslag ger en god grund, säger Gustav Fridolin.

– Det är en viktig fråga, framförallt för de elever som blivit felplacerade. Vi har redan gjort några saker för att förhindra att det sker igen. Framförallt finns det nu en anmälningsplikt, som gäller om en medarbetare i skolan ser att en elev kan ha blivit felplacerad.

Och de elever som tidigare blivit felplacerade och nu lämnat skolan, de kommer att få någon form av stöd i framtiden?
– Där måste vi återkomma när vi studerat de förslag som Ann-Marie Begler har lämnat.

Men det blir någon form av stöd?
– För att kunna lova det måste vi närmare studera Ann-Marie Beglers förslag och se hur de påverkas av den befintliga lagstiftningen och vad som är möjligt för staten att göra.

Hur tänker du när du hör rapporter om att tidigare elever inte får hjälp?
– Jag förstår hur oerhört nedslående det måste vara för eleverna och deras anhöriga att känna att de blev så felbehandlade och att det påverkar livet på ett så oerhört ingripande sätt. Det vore omöjligt att inte känna så i den situationen.

När kommer ni att ta ställning?
– Det är en av de saker som ligger i det nära arbetet. Vi har flera förslag som överlämnats från förra regeringen utan att vara färdigbehandlade. Vi måste göra en planering för det.

Men det blir i år i alla fall?
– Jag kan inte lova någon exakt tidpunkt men vi tittar på det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *