Fritidstorg ska inspirera

Ungas fritid står i fokus när den ideella föreningen Passalen satsar på att bygga ett fritidstorg till mässan Leva & Fungera i april.

– Vi lägger allt fokus på parollen ”leva”. Så mycket i de här sammanhangen handlar om att bara ”fungera”. Men vi vill visa att det med ganska enkla medel också går att få en bra integrerad fritid, säger Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare på Passalen.

Passalen verkar i Göteborg och har sedan starten 2006 arbetat med att förbättra fritiden för unga med funktionsnedsättning. 2007 fick man sitt första uppdrag från Göteborg stad och har sedan dess arbetat med att förändra attityder och hjälpa till att integrera fritidsaktiviteter.

Den som behöver piggas upp med lite aktiviteter på Leva & Fungera kan komma förbi fritidstorget och ta del av dans, konst, musik och en hel del överraskningar. Målet är att samla olika verksamheter och ge möjlighet till mässbesökarna att inspireras i olika workshops.

– Många gånger stängs ungdomar ute från fritidsaktiviteter som egentligen är väldigt enkla att integrera, säger Ia Kjellsdotter.

En av verksamheterna som kommer visa upp sig på mässan är Göteborgs stads volontärpool för ungdomar, ”Team Göteborg”, där man som ungdom kan volontärarbeta som värd på stora evenemang som ”Way out west” och ”P3 Guld”.

– När Passalen började arbeta med volontärpoolen hade de inga unga volontärer med funktionsnedsättning. Idag är det 50 ungdomar, säger Ia Kjellsdotter.

Det största problemet enligt henne är oftast att ungdomarna glöms bort när fritidsverksamheter rekryterar deltagare och att de själva kanske inte har självförtroendet att söka sig till verksamheterna.

– I det här fallet nådde inte informationen ut till ungdomarna på särskolan. Vi såg till att ungdomar från volontärpoolen kom ut till särskolan och informerade. Då fick ungdomarna direktkontakt och vågade söka, säger Ia Kjellsdotter.

För att förenkla processen fungerar Passalen som en brygga mellan ungdomarna och fritidsverksamheterna. De erbjuder hjälp att ansöka, förenklar information och hjälper till med planering av logistik.

– Det största hindret är ofta okunskap. Som förälder och ungdom kan man hjälpa fritidsverksamheter att förstå att det inte kostar miljarder att välkomna en ungdom med en funktionsnedsättning. Ibland kan vi från handikapprörelsen fastna i att vi fokuserar på allt som inte fungerar. Det gör att verksamheter inom kultur och fritid, med begränsade resurser, kan bli avskräckta och inte vågar satsa, säger Ia Kjellsdotter.

Med fritidstorget på Leva & Fungera vill Passalen inspirera ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma.

– Vi behöver både den integrerade fritiden samt anpassade aktiviteter, som till exempel handikappidrotten. För att unga ska kunna ha möjlighet till en aktiv fritid behöver dessa komplettera varandra. Det är viktigt att den öppna fritiden som fritidsgårdar, kultur och evenemang inom kommunerna finns öppna för alla ungdomar, säger Ia Kjellsdotter.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *