FUB rasar mot felprioriterad vaccinering – fördubblat antal smittade på LSS-bostäder

FUB kräver idag att vuxna personer med Downs syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning omgående prioriteras för vaccinering mot covid-19.

Samtidigt visar Socialstyrelsens statistik att antalet smittade i bostad enligt LSS fördubblats sedan årsskiftet.

Socialstyrelsen har nu även tagit med vuxna med Downs syndrom på listan över riskgrupper – cirka fyra månader efter forskarlarm om att dessa personer har tiofaldig risk för död vid covid-19.

”Vårdpersonal går före de mest sårbara”

I ett uttalande från Riksförbundet FUB och FUB i Stockholms län kritiseras Region Stockholm för att man ”i stor omfattning har prioriterat att vaccinera sjukvårdspersonal i icke akuta verksamheter framför de allra mest sårbara i befolkningen”.

FUB anser att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som har LSS-insatser är en av de mest sårbara grupperna.

FUB skriver: ”Personer med IF tillhör fas 2 i Folkhälsomyndighetens vaccinationsprioritering och skulle vaccineras parallellt med vård- och omsorgspersonal. I stället har sjukvårdspersonal som inte arbetar inom akutsjukvård vaccinerats i stor omfattning, samtidigt som vaccinering av personer med LSS-insatser eller assistansersättning knappt påbörjats. Trots att dessa grupper har en betydligt större risk att bli allvarligt sjuka eller avlida vid insjuknande i covid-19, vilket har fastställts i flera internationella studier.”

De har högst dödlighet i covid-19

Extra utsatta är vuxna med Downs syndrom.

”Folkhälsomyndighetens egen statistik visar i en rapport (210218) att personer med Downs syndrom i åldrarna 50-69 år har högst dödlighet av samtliga riskgrupper. Endast IVA-vårdade patienter hade en högre dödlighet”, skriver FUB.

Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, kommenterar på Linkedin nyheten den uppdaterade riskgruppslistan:

”Socialstyrelsen nu lagt till Downs syndrom/Trisomi 21 på listan över riskfaktorer som kan ge ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.”

Tiofaldig risk för död

”De senaste månaderna har flera vetenskapliga artiklar publicerats om riskerna för personer med Downs syndrom vid insjuknande i covid-19. Allvarliga risker såsom fyrfaldig risk för sjukhusvård och tiofaldig risk för död vid covid-19. Oroande forskningsrön, men samtidigt är jag tacksam för att så pass många forskare valt att belysa riskerna för dessa personer. Ovärderlig kunskap när vi fortfarande är mitt i pandemin”, skriver Karin Flyckt.

Fler artiklar om detta ämne