Funkisrörelsen kan vinna striden om ersättningen | HejaOlika

Funkisrörelsen kan vinna striden om ersättningen

Riksdagens beslutar om handikappersättningen den 30 maj.

Riksdagens beslutar om handikappersättningen den 30 maj.

Alliansen vill stoppa sämre villkor för blinda och gravt hörselskadade

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

De fyra allianspartierna ställer sig nu bakom funktionshinderrörelsens krav på bibehållen ersättning för blinda och gravt hörselskadade.

M, L, C och KD har lämnat in en gemensam motion om att behålla dagens regler och motsätter sig därmed regeringens proposition som innebär försämrad ersättning för denna grupp.

Så här skriver allianspartierna i motionen.

”Regelverket idag är konstruerat så att blinda och gravt hörselskadade är garanterade handikappersättning på en viss nivå. Regeringen vill nu avskaffa denna bestämmelse för att istället hänvisa dessa grupper till individuella bedömningar av vilka merkostnader deras funktionsnedsättning medför.

Vi menar att detta skapar en onödig byråkratisering av stödet, samtidigt som det riskerar innebära försämringar för dessa grupper jämfört med hur ersättningen ser ut idag. Vi ser inte behovet av att blinda eller gravt hörselskadade individuellt ska behöva styrka sina omkostnader då dessa funktionsnedsättningar i hög grad generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem.”

I ett pressmeddelande säger Synskadades Riksförbund att även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska mot förslaget att försämra handikappersättningen.

– Som blind har jag många merkostnader som det inte är rimligt, eller som inte går att redovisa, för mig ofta kopplat till att jag behöver ledsagning för att kunna leva ett självständigt liv, säger Håkan Thomsson.

– Om förslaget stoppas i riksdagen kommer gravt hörselskadade och blinda själva även fortsättningsvis kunna välja hur de använder handikappersättningen och till vilka merkostnader.

Den 30 maj väntas riksdagen fatta beslut.

Publicerad:
2018-04-12

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Håkan Thomsson, Synskadades riksförbund, handikappersättning


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

STÄNG
Skip to content