Funkisrörelsen rasar över LSS-förslag: Ställer ni upp på detta S, M och MP?

”Jag kan inte komma på att någon regering har genomfört eller diskuterat större försämringar för personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Om detta inte var syftet måste direktiven skrivas om. Ställer ni upp på detta, socialdemokrater, moderater och miljöpartister?”

Lars Ohly kritiserar läckta förslag om LSS

Det skriver Lars Ohly, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i sin blogg idag efter avslöjandet om de förändringar som LSS-utredningen överväger.

Lars Ohlys blogginlägg har titeln ”Finansdepartementet ser LSS-utredningen som sin”

”I Gunilla Malmborg har regeringen hittat den perfekta utredaren: lojal med direktiven och beredd att ta kritiken så att regeringen slipper. När nu förslag avslöjats om försämringar av LSS och framförallt insatsen personlig assistans är det många som riktar sin vrede mot utredningen och utredaren personligen. Men det är verkligen som att skjuta pianisten när pianot är ostämt,” skriver Lars Ohly.

Han påminner om de direktiv som regeringen gav LSS-utredningen i maj 2016: Förbättringar av de stödinsatser LSS omfattar ”ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen”. Utredaren ”ska lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan begränsas när det gäller antalet användare och/eller antal timmar”. Och: ”Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”.

Han skriver vidare att ”det framstår som alltmer klart att finansdepartementet ser LSS-utredningen som sin”.

”Maken till hyckleri får man leta efter”, skriver Lars Olhy i en kommentar till ansvarig ministers uttalande på Facebook att ”det är en självständig utredare och hennes färdiga förslag kommer först i höst”.

Lars Ohly drar slutsatsen att ”vi har en regering som tillsätter en utredning som har till uppdrag att föreslå besparingar. Utredaren konstaterar – på goda grunder – att bekämpande av fusk aldrig kan leda till särskilt mycket minskade kostnader, helt enkelt eftersom fusket inte är så omfattande som regeringen påstått. Därför föreslår utredaren inskränkningar i rätten att leva ett liv som andra för barn, för gamla, för dem som inte uppnår gränsen 20 timmar så kallade grundläggande behov i veckan. Och assistans för fritidsverksamheter ska begränsas till 15 timmar i veckan.”

”En rakryggad regering skulle i detta läge berömma sin utredare och tacka för förslagen”, skriver Ohly.

Lars Ohly lyfter fram bakgrunden till att dagens LSS är en rättighetslag:

”De som är rättighetsbärare inom LSS skulle inte behöva vara oroliga för att deras rätt att leva ett självständigt liv användes som konjunkturregulator. Rättigheterna skulle vara garanterade eftersom samhället ansåg att även denna grupp har rätt att leva ett liv som andra.”

”Nu ska människor som förlorat sin rätt att leva ett självständigt liv förmås inse att de aldrig kommer att återfå den rätten. Andra som fortfarande har kvar sin assistans ska leva i ovisshet och rädsla för att den trygga tillvaron närsomhelst snabbt kan kastas omkull. Det är vad regeringen har lyckats med.”

S, M och MP pekas ut som skyldiga

Lars Ohly pekar ut socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet som skyldiga till att spardirektivet till LSS-utredningen inte skrivs om.

”De enda realistiska regeringsbildarna i dagsläget – moderater och socialdemokrater – försvarar i praktiken utredningens inriktning”, skriver Lars Ohly.

Han menar att kravet ”från oss alla som är rasande över besparingsförslag” ska vara:

”Skriv om direktiven! Låt inte Stefan Löfven, Gustav Fridolin eller Ulf Kristersson komma undan genom att hänvisa till att utredningen läggs fram först efter valet. Lita inte heller på de partier som idag säger att utredningsförslagen är oacceptabla – efter valet är allt förhandlingsbart.”

Läs även

Anna Barsk Holmbom: Vad innebär förslagen som läckt från LSS-utredningen?

Åsa Regnér vill inte backa från LSS-utredarens utkast

Assistans för barn och äldre kan stoppas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *