God man tvingas bevittna allt tuffare villkor

Som god man har Björn Rubenson i västgötska Karlsborg bevittnat hur ekonomin kan skruvas åt för en människa med funktionsnedsättning. Hans huvudman, 37-årige Magnus, har mindre än 5 000 i månaden att leva för när hyran för hans etta är betald. Att gå på bio eller köpa sig en pizza är på gränsen för vad hans ekonomi skulle klara av.

– Så här är det för många i dag, konstaterar Björn med vemod i rösten.

Magnus är en av de som omfattas av LSS. Hans funktionsnedsättning gör att han, som Björn beskriver det, ”inte känner igen verkligheten”. Han har haft en trasig barndom, han har någon slags hjärnskada som möjligen härrör sig från att han blivit slagen som liten och han har också traumatiska minnen av att ha blivit misshandlad i vuxen ålder.

Någon egen familj har han inte, mamman är död och pappan har flyttat till ett grannland och avsagt sig all kontakt. Han har en syster, men de har inte heller någon kontakt.

Björn har varit god man åt Magnus i tre år. De blev bekanta genom att Björns dotter, som själv har en lindrig utvecklingsstörning, kom i kontakt med Magnus via nätet (de har dock ingen relation idag). Magnus själv frågade om Björn ville åta sig uppdraget som hans gode man.

Björn tackade ja och det har gett honom insyn i en värld där människor lever inom mycket begränsade ramar. Magnus har pension, han är utskriven från arbetsförmedlingen som har konstaterat att han inte klarar av ett vanligt arbete. Men han deltar i daglig verksamhet, som är inriktad på service och är ute och hjälper folk med olika sysslor.

– Det fungerar bra, han är en go och rar pojke och när han är ute så är han också socialt verbal, förklarar Björn.

Men när Magnus är ledig är livet begränsat, delvis av ekonomiska skäl, men också för att han själv verkar vilja ha det så. Hela den gångna sommaren var han mest i sin lägenhet och verkade vara tillfreds med det, berättar Björn, som nästan varje dag talar med Magnus. De ses inte lika ofta, eftersom det är några mil mellan Karlsborg och staden där Magnus bor.

Björn beskriver de ekonomiska ramar som Magnus har att röra sig med. Han har en pension och ett bostadstillägg därtill, som gör att han får ut 11 000 kronor i månaden. Men mer än hälften av de pengarna, 6 194 kronor, går till hyran för den etta med sovalkov som Magnus har i ett serviceboende. Så det blir mindre än 5 000 kronor kvar, och då skall där först betalas telefon, internet, TV-licens och försäkringar.

– Sen ska han helst ha mat också, säger Björn lakoniskt.

Dessutom ska kläder och nöjen rymmas i den här summan. Ett par skor har Magnus kunnat köpa i vår, och han har också sparat ihop så han har kunnat göra en resa till Västkusten.

– Det brukar kunna vara 2 500 över på en månad, men den här månaden åkte han på en flyttstädning också när han bytte bostad, så där gick 900 kronor till.

Att kunna gå på bio och sen gå och äta en pizza är inget som de flesta av oss direkt reflekterar över. Men när Björn hjälper Magnus att planera ekonomin är frågan om han skall kosta på sig att gå på bio – i så fall blir det knappast över till att går ut och äta pizza.

Björn konstaterar att Magnus är en av många idag som lever under mycket knappa ekonomiska omständigheter.

Vad skulle du vilja göra åt detta?
– Man bör snarast tillsätta en utredning med förslag hur man ska förbättra dessa människors livssituation och skapa förutsättningar för ett socialt meningsfullt liv, säger Björn Rubenson.

– Det som har betytt mycket för många är etablering av sociala företag som kan erbjuda dagligt arbete i samarbete med arbetsmarknadsenheten på kommunen, studieförbunden och näringslivet. Vi har nyligen öppnat ett hunddagis i Karlsborg. Man bör också överväga att höja sjukpensionen alternativt bostadstillägg eller någon annan form av minimilön.

Fotnot: Magnus heter i verkligheten något annat.

Klicka här för att läsa fler artiklar om ekonomi för personer med funktionsnedsättningar.