Gratisjobb på daglig verksamhet kan förbjudas

Fler ska få betalt på daglig verksamhet. Det vill Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitiken. Hon har därför gett LSS-utredningen ett nytt tilläggsdirektiv att utreda om hab-ersättningen ska bestämmas i lag.

Habiliteringsersättningen är den ersättning som kommuner kan ge personer med funktionsnedsättningar för att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet.

I regeringens höstbudget sköt man även till 350 miljoner kronor till kommunerna för hab-ersättningen.

– Att ha en sysselsättning och kunna känna sig delaktig i samhället är viktigt för både hälsa och självkänsla. Habiliteringsersättningen är ett bra system för att uppmuntra detta och regeringen vill nu att LSS-utredningen ser över frågan om habiliteringsersättning så att ersättningsformen kan nå fler, säger Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Det är idag frivilligt för kommunerna att betala hab-ersättning eller inte. Storleken på ersättningen varierar därför kraftigt och många kommuner ger ingen ersättning alls.

Enligt en tidigare kartläggning var det 13 procent av kommunerna som inte betalade någon ersättning alls. I medeltal låg ersättningen på cirka 34 kronor per arbetsdag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.