Gratisverktyg för kommunikation sprider sig snabbt

Det nya kommunikationsresursen KomHIT sprider sig snabbt.
– Vi har redan 5000 användare av bildverktyget på vår webbsida, säger Gunilla Thunberg, projektledare för KomHit.

KomHIT har tagits fram för att tillgodose barns rätt till kommunikation och delaktighet inom sjukvård och tandvård.
Men verktyget som tagits fram för vård går att använda oavsett situation och för alla som bildstöd, menar Gunilla Thunberg, även i skolan och andra situationer där det behövs stöd.

Det är inom Dart i Göteborg som KomHit har utvecklats, med finansering från Allmänna arvsfonden.

Flera olika enheter inom sjukvård och tandvård har varit involverade liksom organisationer som FUB, DHB och Autism- och aspergerföreningen.
En nyckelroll har även webbyrån Humblebee spelat, för att skapa webben som gör verktyg och bilder tillgängliga för alla.

– Vi sjösattte webben förra året och har sedan successivt fyllt den med innehåll, säger Gunilla Thunberg.

Mer innehåll kommer under det närmaste året som är tredje och sista projektåret. Bland det som är på gång finns webbutbildningar som vänder sig både till vårdpersonal och föräldrar – och alla andra som är intresserade av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

– Det är jättemycket som händer och vår ambition är att sprida resurserna nationellt. Vi har fått en ny patientlag som innebär att det finns en informationsplikt för vården. Alla patienter ska få bra information och dessutom ska vården förvissa sig om att patienten har förstått. Här finns mycket att göra, säger Gunilla Thunberg.

KomHit-materialet finns idag på två webbsajter. På www.kom-hit.se finns allmän information och utbildningsmaterial och på www.bildstod.se finns bilder och verktyg för att skapa eget material.
Stor ansträngning har lagts på att göra webbplatserna enkla att använda för alla, oavsett vilka svårigheter man har eller vilken dator man använder.

– Om man går till vår webb så kan man komma igång på fem minuter. Vår filosofi är att alla ska jobba med universell design som fungerar för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Jag är fruktansvärt nöjd med resultatet. Vi har jobbar med en väldigt bra webbyrå, där medarbetarna själv har barn med funktionsnedsättningar, säger Gunilla Thunberg.

En av de stora fördelarna med KomHit-materialet är att det är gratis att använda för alla.
– Det har spridit sig som en löpeld bland föräldrar, säger Gunilla Thunberg.

Men fortfarande är det bara en bråkdel av alla berörda familjer och all vårdpersonal som har kommit i kontakt med KomHit.

När materialet nu håller på att kompletteras för att vara helt färdigt våren 2016 hoppas Gunilla Thunberg att fler tunga instanser ska anamma KomHit och sprida det ytterligare över landet.
– Inom kort ska jag träffa Socialstyrelsen där man har visat stort intresse för KomHit, berättar hon.

Mest spridd är användningen av bildstöd än så länge inom tandvården, men behovet av kommunikatiosnstöd är lika stort inom all sjukvård.

– Idag vet vårdpersonal ofta inte om att man kommer att möta en patient med kommunikationssvårighet. Många logopeder och sjuksköterskor har försökt ta fram egna paket med bildstöd att ha till hands men det brukar bli att man letar upp det först när det är riktig kris. Tandvården har kommit längre men även där säger man att rutinerna för dåliga.

– Den nya patientlagen har väldigt starka krav på informationen till patienter och det finns en särskild paragraf om att barn ska vara delaktiga. Idag har man jättesvårt att leva upp till kraven eftersom man varken har kunskap eller resurser för kommunikationsstöd.

KomHit har alltså utvecklats inom Dart, som är ett kommunikations- och dataresurscenter inom Västra Götalandsregionen. Men förhoppningen är att det ska vara en nationell resurs.

– Jag tror att det behövs riktlinjer från Socialstyrelsen för att implementera stödet på bred bas. Vi tar fram verktygen och skapar resurser för alla – sen är det upp till sjukvården och staten att bestämma hur det ska användas, säger Gunilla Thunberg.