”Graverande undermålig statistik om arbetslöshet”

Ingrid Burman är oroad över att förbättrad konjunktur ger alltför få jobb till personer med funktionsnedsättningar.

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Handikappförbunden dömer ut Arbetsförmedlingens rapport om arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättningar.
– Det är graverande att statistiken är så undermålig att uppgifter om ökad arbetslösheten inte är statistiskt tillförlitliga, säger Ingrid Burman, ordförande.

Handikappförbunden dömer ut Arbetsförmedlingens rapport om arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättningar.
– Det är graverande att statistiken är så undermålig att uppgifter om ökad arbetslösheten inte är statistiskt tillförlitliga, säger Ingrid Burman, ordförande.

– Om dessa rapporter ska uppfylla sitt syfte krävs statistisk tillförlitlighet. Här ligger ansvaret på regeringen.

Ingrid Burman kritiserar även politikerna för att "det fortfarande saknas verkningsfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder".

– Vi saknar en politisk ambition att förändra de strukturella hinder som står i vägen för att personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ska få arbete. Här krävs nya arbetsmarknadspolitiska redskap som inte enbart fokuserar på den arbetssökande, utan också på arbetsplatsen, arbetsmiljön, arbetskollegor och chefer.

– Det finns en bred parlamentarisk majoritet för genomförandet av de förslag som lämnades av Funka-utredningen. Vi undrar vad ni väntar på?, säger Ingrid Burman.

 

Läs även artikeln "Arbetsgivare diskriminerar oss"

  

Publicerad:
2015-04-01

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Arbetsförmedlingen, Funka-utredningen, Handikappförbunden, Ingrid Burman, Senaste nytt, arbete


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark