Nyheter

Han väckte förhoppningar om ljusare tider för anhöriga


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Ett av få konkreta löften var att Nationellt kompetenscentrum permanentas

 

Regeringen kommer att permanenta satsningen på NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga.
Det beskedet gav Guy Lööv, politiskt sakkunnig på socialdepartementet, när han på onsdagen besökte Anhörigriksdagen i Varberg.

Det var ett framträdande som hade få konkreta åtgärder men ändå väckte hopp om ljusare tider för anhöriga.

– Vi behöver få del av den kunskap som ni anhöriga har, sa Guy Lööv.

Men ännu mer värdefullt är de enorma insatser som anhöriga gör helt utan ersättning.
– Utan anhöriga skulle äldreomsorgen hamna i kris. Anhörigas insatser har dessutom ökat och en allt större andel av omsorgen ges av anhöriga.

Samtidigt har samhällets stöd till anhöriga förblivit otillräckligt, menar Guy Lööv.
– Det är inte bra att vara TVINGAD att göra mer som anhörig. Och det är helt oacceptabalet att det är så stora brister i stödet i skolan.

– Vi har råd att ge stöd, det hänger på hur vi prioriterar resurserna.

Guy Lööv bedyrade att regeringen har höga ambitioner om att stödja anhöriga, även om han inte presenterade så många konkreta åtgärder.

Han lovade dock att NKA ska få statliga pengar för att leva vidare.
– Det är viktigt att säkerställa att vi har ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor. NKA arbetar fortfarande med kortsiktig finansering, men Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att ta fram ett långsiktigt stöd.

NKA ska dessutom satsa mer på yngre med funktionsnedsättning.
– De unga är ofta särskilt utsatta och kommunernas stöd för dem är dåligt utvecklat. När vi nu permanentar NKA ska satsningen även omfatta yngre med funktionsnedsättning.

Guy Lööv flaggade för att Socialstyrelsen snart får ytterligare ett uppdrag, att ta fram modeller och verktyg för bra anhörigstöd.

 

Samhällets stöd ska kännas så tryggt att ingen ska tvingas gå ned i arbete

 

Han betonade vidare att regeringen är mycket angelägen om att hjälpa anhöriga att klara en yrkeskarriär. Cirka 100 000 personer har så mycket anhörigansvar att de tvingas dra ned på sitt förvärvsarbete eller helt sluta jobba. Framförallt drabbas kvinnor.

– Detta är en viktig fråga för oss, som feministisk regering och för att vi sätter jämställdhet högt. Samhällets stöd ska kännas så tryggt att ingen ska tvingas gå ned i arbete. När detta blir verklighet kan jag inte säga, men vi strävar åt det hållet

Barn som anhöriga är också en prioriterad fråga för regeringen.
– Det är viktigt att ha barnets perspektiv. När föräldrar missbrukar eller har psykisk sjukdom eller det finns våld i relationen så drabbar det hela familjen, betonade Guy Lööv.

Inom hälso- och sjukvården har ett landsting skyldighet att beakta barns situation. Men det räcker inte.
– När jag nyligen träffade Barnombudsmannen berättade han att barn ofta tar stort ansvar för sina föräldrar. Men barn under 18 år räknas inte som anhöriga av socialtjänsten. Det är något vi måste se över.

– Barnens roll måste stärkas. Socialstyrelsen ska därför, tillsammans med NKA och olika satsningar, se till att barnens situation lyfts fram.

– Det här är bara början. Frågorna ska uppmärksammas mer av regeringen. På område efter område tittar vi på hur vi kan stärka barns situation, lovade Guy Lööv.

Ökad bemanning och kompetens inom äldreomsorgen är ett viktigt fokus för regeringen. Guy Lööv berättade att det kommer en helt ny ”kvalitetsplan” för äldreomsorgen, en plan som ska tas fram av en kommission, till vilken även Anhörigas riksförbund bjuds in.
Kommissionen kommer att titta på bland annat förebyggande insatser, rehabilitering, boendeformer och välfärdsteknologi. Allt med utgångspunkten att skapa jämställdhet, delaktighet och inflytande för äldre.

– I slutet av mandatperioden, före valet 2018, ska kommissionen presentera konkreta åtgärder för en bättre och modernare omsorg, sa Guy Lööv.

Den här storsatsningen gäller dock bara äldreomsorg – inte funktionshinderomsorg, där regeringen istället planerar en ny utredning av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Guy Lööv berättade vidare att regeringen vill satsa mycket mer på välfärdsteknologi, det vill säga moderna hjälpmedel som ofta är tekniskt avancerade och it-baserade.

– Det finns massor av exempel på hur välfärdsteknologi kan ge ett bättre och mer självständigt liv. Tyvärr har Sverige halkat efter, men det ska vi ta igen.

Guy Lööv tog upp den ökande andelen fattiga pensionärer, på en fråga från publiken.
– Tyvärr går utvecklngen mot allt fler fattigpensionärer och det drabbar främst kvinnor. Det är ett stort bekymmer.

Även om Guy Löövs medverkan på Anhörigriksdagen inte innehöll så många nyheter om konkreta åtgärder så väckte han många förhoppningar om ljusare tider för anhöriga.

Anhörigriksdagens moderator Lisa Syrén uttryckte saken så här efter Guy Löövs framträdande:
– Vi har längre stått och stampat i gyttja och inte kommit någonstans. Nu finns i alla fall ambitioner.

      

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *