Handikappförbunden rasar mot regeringen: Ni väljer bort 200 000 som vill ha jobb

Icke godkänd. Handikappförbunden är inte nöjda med regeringen – och allra sämst betyg får arbetsmarknadspolitiken.

– Hittills har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte gjort något för personer med funktionsnedsättning. Och ännu mer bekymmersamt är att man verkar ha sänkt ambitionerna sedan i höstas, säger Mikael Klein, politisk chef på Handikappförbunden.

Handikappförbunden är sällan nöjda med arbetsmarknadspolitiken, men just nu är kritiken hårdare än på mycket länge.

– Regeringens insats är klart under förväntan, i synnerhet med tanke på de höga ambitionerna när man tillträdde. I vårbudgetpropositionen är arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning en blind fläck. Man uttrycker inte ens en plan för att i framtiden höja lönebidraget eller genomföra förslagen i Funka-utredningen.

– Nu måste arbetsmarknadsministern börja jobba med frågorna om arbete för personer med funktionsnedsättningar. Det är bra att man höjer A-kassan och satsar på unga – det är bra satsningar som också gynnar våra förbunds medlemmar, men arbetsmarknadspolitiken blir aldrig komplett om man inte antar utmaningen för personer med nedsatt arbetsförmåga, säger Mikael Klein.

– Även om tidigare arbetsmarknadsministrar också har varit dåliga på att leverera har de ändå uttryckt visioner. Hillevi Engström (M) var ute och pratade mycket, tillsatte utredningar, men det har vi ännu inte sett från Ylva Johansson, som har varit en av de mest tystlåtna, säger Klein.

Det är ingen liten grupp som Mikael Klein anser vara bortglömd på arbetsmarknadsdepartementet.

– Det handlar om en tredjedel av alla inskrivna vid Arbetsförmedlingen, nästan 200 000 personer. Sedan 2008 har antalet nästan fördubblats. Många har tidigare haft sjukersättning och kommit till Arbetsförmedlingen där de fastnar. De flesta går runt i åtgärder utan större chans att komma ut i jobb.

Han beskriver läget som att regeringen har lämnat walk-over och helt enkelt inte gör något alls åt arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

– De nuvarande 200 000 personerna kan i värsta fall bli ännu fler, varnar Mikael Klein. Enligt Arbetsförmedlingens statistik har ungefär 650 000 personer i arbetsför ålder funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Drygt hälften av dem har jobb, men om alla andra skulle skrivas in hos Arbetsförmedlingen blir det mer än 300 000 personer.

Inte bara vårbudgetpropositionen får hård kritik. En lika tung motgång är det så kallade regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen, där regeringen talar om vad som bör prioriteras under 2015.

– Regeringen lyfter fyra målsättningar för Arbetsförmedlingen, däribland satsningar på nyanlända och elever utan fullföljd gymnasieutbildning, men har helt bommat personer med funktionsnedsättningar. Det är högst oroande att regeringen sänder signalen till en nyckelmyndighet att prioritera andra frågor!

– Regeringen borde istället ha talat om att resurserna ska riktas till den grupp som fördubblats i antal sedan 2008.

De låga ambitionerna hos regeringen gäller främst arbetsmarknadspolitiken, anser Klein.

– Inom skolpolitiken ser vi flera satsningar som är bra och som gynnar elever med funktionsnedsättning. Även inom socialförsäkringsområdet, hjälpmedel och rehabilitering tar man tag i saker. Det är arbetsmarknadsdepartementet som sticker ut på ett negativt sätt, säger Mikael Klein.

– Nu måste arbetsmarknadsministern ta frågorna på allvar och börja jobba. Resan blir längre och längre, eftersom vi just nu backar på flera områden. Det duger inte med fagra ord i regeringsförklaringen!

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *