”Häpnadsväckande att regeringen vägrar lyssna på kritiken”

– Det är häpnadsväckande att regeringen vägrar att ändra förslaget om att ta bort schablonersättningen.

Det säger Håkan Thomsson, förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund.

Han konstaterar att regeringen inte har lyssnat på ”tusentals människors massiva kritik och vår övertygande argumentation” inför propositionen om förändrad handikappersättning.

Han menar vidare att det system med schablonersättning som blinda och gravt synskadade haft rätt till ända sedan 1930-talet har varit enkelt och förutsägbart.

Det innebär också en kränkande insyn i våra livsval och privata prioriteringar

– Om regeringsförslaget går igenom måste vi istället precisera våra merkostnader och få dessa bedömda och godkända av Försäkringskassan. Det skapar utrymme för godtycke och orättvisa. Förslaget innebär också en integritetskränkande insyn i våra livsval och privata prioriteringar, säger Håkan Thomsson.

Förbundet vänder sig mot att hjälpbehov inte längre ska ligga till grund för bedömningen av ersättningens storlek. Det ska alltså inte vara möjligt att täcka omkostnader, såsom resekostnader, förtäring, teater- eller fotbollsbiljetter för ledsagare.

– Många synskadade har redan idag svårt att komma ut, och regeringens förslag skulle skapa ytterligare isolering, säger Håkan Thomsson.

Exempel på merkostnader enligt Synskadades Riksförbund

Omkostnader för ledsagare som teaterbiljetter, reseersättning och eventuell förtäring.

Svårare än andra att hitta extrapriser. Ofta vet individen inte ens ifall det finns särskilda erbjudanden och vad de i så fall innebär.

Ett extra stort slitage på skor och kläder – både på grund av särskilt stor nötning vid användning och på grund av tätare tvättar.

Kostnader för viss städning och underhåll av hemmet som den som ser inte har.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *