Här har hemtjänst i enskild regi ökat snabbast

Privata utförare har tagit över en stor andel av hemtjänsten och särskilda boenden från kommunerna.
Det framgår av den nya rapporten ”Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014”.

Andelar timmar hemtjänst genom enskild regi har växt från 13 procent år 2007 till 32 procent förra året, när det gäller personer med funktionsnedsättningar under 65 år.

Inom hemtjänst för äldre har det också varit en snabb ökning, om än inte lika kraftig. Här har andelen enskild regi växt från 13 till 25 procent de senaste åtta åren.

En liknande utveckling, från kommunal till privat regi, finns när det gäller särskilt boende.

När det gäller andelen äldre som bor permanent i särskilt boende har enskild regi ökat från 14 procent till 21 procent på åtta år. Störst var ökningen fram till år 2012. Sedan ligger andelen stilla.

För personer med funktionsnedsättning under 65 år har det inte varit någon ökning för privat regi, utan andelen har varierat mellan 25 och 28 procent under de senaste åtta åren.

Rapporten handlar även om regiformerna för korttidsplats. Det finns även uppgifter för varje enskild kommun.

Läs mer om rapporten på Socialstyrelsens webbplats.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *