Harald Strand oväntat vald till ordförande för FUB

I helgen utsågs Harald Strand till ny ordförande för Riksförbundet FUB. Valet var oväntat eftersom valberedningen hade nominerat FUB:s vice ordförande Lillemor Holgersson.

HejaOlika fick en kort intervju med Harald Strand på söndagen.

Hur kom det sig att du blev ordförande, var du ens kandidat?
– Sedan stämman 2016 har det funnits ett antal medlemmar som velat ha mig som ordförande. Inför valet i år var jag en av flera alternativ till valberedningen, som dock inte nominerade mig.

– Så när jag kom till stämman var det för att sitta i presidiet. Efter en het diskussion om demokrati blev jag plötsligt en kandidat mot valberedningens förslag. Till min stora överraskning vann jag!

Hur kommer det att märkas att FUB byter ordförande? Blir det någon ny inriktning?
– Troligvis inte på kort sikt.

Vad blir det första du gör som ordförande?
– Att lära känna hela riksorganisationen och sätta mig in i vad som pågår. Utifrån har jag sett en mycket positiv förändring i det intressepolitiska arbetet, det vills säga det som syns utåt. Det vill jag förstärka ännu mer. Men jag behöver veta mer om det interna arbetet.

Andra viktiga uppgifter det närmaste året?
– Självklart att göra FUB starkare som organisation. Och att få in mer positivt tänkande – se allt bra vi gör. Att växa igen i antalet medlemmar.

Inför valrörelsen – vilka frågor är viktigast och hur kommer FUB att jobba med dem?
– Självklart är LSS just nu viktigast för våra medlemmar vilket speglas i vad vi gör redan tidigare. Jag tror att det är en stark orsak till att jag nu blir ordförande.

– Idag är jag lite chockad och kan inte just nu säga hur vi ska fortsätta jobba med denna fråga på annat sätt än det redan sker. Om jag kan tillföra något så vill jag göra det. Förutom LSS är frågor som ekonomi, arbete, daglig verksamhet samt hälsa viktiga ämnen som vi redan jobbar med.

Kommentarer till valet av Harald Strand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.