Hård kritik mot Försäkringskassans utspel om föräldraansvar

Försäkringskassan får hård kritik för dagens ”förtydligande” om normalt föräldraansvar inom assistans.
RBU och Autism & Aspergerförbundet är två av de hårdaste kritikerna.
– Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ännu mer fyrkantiga bedömningar av assistansbehov, säger Henrik Petrén, generalsekreterare för RBU.

Han menar att Försäkringskassans nya information leder utvecklingen fel.

– Om Försäkringskassans handläggare har svårt att bedöma vilka delar av behoven som beror på funktionsnedsättningen och vilka som kan hänföras till att barn generellt behöver hjälp av sina föräldrar så bör man stärka handläggarnas kompetens i det.

– Att skapa tabeller och mallar lyfter möjligen bort ett svårt moment i handläggningen för Försäkringskassan, men det är inte en väg som i första hand gagnar den sökande som har rätt att få ett beslut utifrån sina individuella behov.

RBU betonar att assistansbedömningar måste utgå från individen.

– Rättssäkerhet är inte synonymt med samma beslut för alla. Rättssäkerhet är exempelvis inte detsamma som att utgå från att alla 10-åringar har samma behov av sina föräldrar. Rättssäkerhet är att få en rättvis bedömning utifrån sina individuella förutsättningar, säger Henrik Petrén.

Det enda rimliga sättet att bedöma barns behov av personlig assistans kontra föräldraansvar är att se vilka behov som beror på funktionsnedsättningen och vilka som inte gör det, anser RBU.

Dessutom bör utgångspunkt vara att familjerna själva har förmåga att beskriva hur behoven ser ut och att dessa behov kan variera på grund av en massa omständigheter.

– Vi hävdar envist att föräldraansvar är att be om hjälp och se till att barnet får del av de stödinsatser som samhället har att erbjuda. Det är vad som kan utläsas från föräldrabalken och det innebär att föräldrar till barn med funktionsnedsättning varken har större eller mindre ansvar för sina barn än andra föräldrar, säger Henrik Petrén.

RBU är Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar med drygt 11 000 medlemmar.

FotoLiknande kritik kommer från Eva Nordin Olsson, ordförande för Autism & Aspergerförbundet:

– Försäkringskassans förtydligande är bekymmersamt och ett steg i helt fel riktning. Risken är uppenbar att handläggningen blir än mer fyrkantig och försvårar att möjligheten att göra de unika individuella bedömningar som är nödvändiga för att nå syftet med assistansen, säger hon till Föräldrakraft.

– Det är allvarligt med den här typen av generaliserande riktlinjer för något som är oerhört individuellt. Istället för åldergränser för normalt föräldraansvar, för exempelvis tillsyn och stöd med personlig hygien, borde bedömningarna utgå från vad som är ett ökat föräldraansvar till följd av funtionsnedsättningarna hos det enskilda barnet.

– Försäkringskassans förtydligande underlättar för kassans handläggare men äventyrar rättsäkerheten. I stället borde satsningar göras på att säkra kvalitet och kompetens i de individuella bedömningarna i handläggningen, säger Eva Nordin Olsson.

 

Foto
Anki Sandberg är ordförande för Attention. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Riksförbundet Attention, med cirka 15 000 medlemmar, har en mer positiv syn på vad Försäkringskassans nya initiativ kan leda till.

– Det är utmärkt att Försäkringskassan förtydligar vad som menas med normalt föräldraansvar, säger Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande.

– Många föräldrar kontaktar oss för att de reagerat mot att myndigheten i sina bedömningar ställer väldigt höga krav på föräldrarna. Rätten till assistans har tillkommit för att avlasta familjen och är viktig för barn och ungas möjlighet till normala familjerelationer.

– Vi är också positiva till att man går vidare och gör ytterligare analyser för att komma fram till rimliga och gemensamma bedömningar som täcker in alla åtgärder som föräldrar kan ansöka om, säger Ann-Kristin Sandberg.
 

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *